Insändare

Insändare: Naturnära cykelväg i stället för trafikerad landsväg

Österlen Artikeln publicerades
Låt den planerade cykelvägen gå längs befintliga stigar, till exempel genom naturreservatet kring Hagestad / Sandhammaren, anser Anne Westerlund
Foto: Thorsten Persson
Låt den planerade cykelvägen gå längs befintliga stigar, till exempel genom naturreservatet kring Hagestad / Sandhammaren, anser Anne Westerlund

Hur ska vi ha det egentligen, det där med att kunna uppleva naturen på nära håll?

Förra veckan mötte jag en barnfamilj som cyklade på den lilla sandiga stigen genom skogsdungen. Tänk om fler skulle kunde uppleva närheten av naturreservatens rika flora och lugn.

Visst ska väl det kunna bli möjligt? Det finns idag sandvägar inom naturreservaten som följer kustlinjen, som genom hård görning av till exempel grus skulle kunna användas till gång-och cykelväg.

Ni vet sådana cykelvägar som finns på andra ställen och är ett underbart sätt att uppleva rekreation och locka turister med.

Så äntligen planeras en gång- och cykelväg Hammar-Skillinge.

Trafikverket skriver i Miljökonsekvensbeskrivningen, ”på grund av platsens specifika karaktär och känsliga natur är utformningen av en ny gång- och cykelväg av stor betydelse.”

Sedan skrivs att GC-vägen ska anpassas till de olika landskapskaraktärerna, placeringen ska göras med stor hänsyn till landskapets topografi, alléer, uppvuxen vegetation, kultur-naturvärden och art skydd.

Men döm av min förskräckelse när sedan Trafikverket lägger ut de stora kartorna med blå markerade dragningar av vägen. Då tycks allt ha blivit stöpt i samma form.

GC-vägen ska ligga två meter från och i nivå med den sommartid starkt trafikerade Kustvägen. Fyra-sex meter med vägrätt kan tas i anspråk.

Cyklisterna ska korsa den trafikerade Kustvägen för att komma till natur och kust.

När vi som bor längst vägen påtalar brister och även uppenbara möjligheter för Trafikverket. Ja, då hänvisar de till länsstyrelsen som sedan hänvisar tillbaka till Trafikverket.

Dessa myndigheter hukar sig bakom bestämmelser, riktlinjer och många långa fina ord. De ser inte vad som kan vara möjligt och vad regionen behöver för att utvecklas.

Den cyklande familjen vill Trafikverket i framtiden ska cykla tätt intill en trafikerad och bullrig väg för att uppleva Österlen.

Jag tycker en naturnära väg hade varit ett steg i rätt riktning.

Anne Westerlund

Löderup