Insändare

Insändare: Nej, Region Skåne begränsar inte tillgången till stomiprodukter.

Insändare

I en debattartikel hävdar ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet att Region Skåne har infört ett maxtak för stomiprodukter. Det är ett missförstånd.

Skånelistan förbrukningsartiklar stomi är framtagen för att vara ett stöd till de stomiterapeuter som skriver ut produkterna. Men listan ska ses som en rekommendation och inte ett tak. Det görs alltid en individuell bedömning och alla stomiopererade får tillgång till de produkter de behöver.

Riktlinjerna för stomiprodukter är, liksom för alla läkemedel och läkemedelsnära produkter, framtagna utifrån evidens, klinisk erfarenhet och kostnadseffektivitet. Listan är baserad på underlag från Region Skånes arbetsgrupp stomi och fastställd av Läkemedelsrådet.

Det är beklagligt att detta missförstånd har uppstått, trots att Region Skåne och ILCO har haft en dialog avseende syftet med listan.

Stefan Nilsson

Ordförande Läkemedelsrådet 
Region Skåne