Insändare

Insändare: Nödvändigt med verkstad istället för ideologiska skygglappar

Simrishamn Artikeln publicerades
Simrishamns sjukhus
Simrishamns sjukhus

Det är glädjande att Anna-Lena Hogerud (S) i sin replik i YA 24 juli till stor del kan instämma i vad vi skrev i vår debattartikel om Simrishamns sjukhus. Vi välkomnar att Socialdemokraterna äntligen börjar komma till insikt kring vikten av de mindre sjukhusen i allmänhet och Simrishamns sjukhus i synnerhet. Däremot har de fortfarande ideologiska skygglapparna för ögonen.

Att nu bjuda in till samtal om hur vården på Simrishamns sjukhus kan utvecklas och förbättras kommer på tok för sent. Det skulle initierats av Socialdemokraterna och Miljöpartiet redan innan deras ideologiskt grundade förslag om att återta sjukhuset i egen regi.

Hade detta gjorts hade Socialdemokraterna och Miljöpartiet redan i ett tidigt skede insett att deras förslag inte skulle gå igenom utan att sjukhuset ska fortsätta att drivas i privat regi.

Då hade också seriösa diskussioner om hur upphandlingen skulle utformas kunnat genomföras i ett tidigt skede och underlaget bli ännu bättre. Dessutom skulle utvecklingsmöjligheterna för verksamheten utifrån de idag rådande behoven funnits på ett helt annat sätt. Istället var det viktigare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att fokusera på driftsformen istället för innehållet.

Våra krav för den nya upphandlingen som ska genomföras måste vara att fler patienter ska kunna dra nytta av direktinläggningar i Simrishamn under nattetid. Både för att förbättra för den lokala befolkningen men också för att avlasta akutmottagningen i Ystad och därigenom också förbättra för hela sydöstra Skåne.

Ska vi kunna dra nytta av Hälsostadens arbete också i Simrishamn så är det kanske viktigt att börja med att säkerställa fortsättningen i Ängelholm. Något vi oroas över.

Vi är oroliga att den kan gå under då man inte har en tydlig plan för dess fortsättning nu när projektet gått ut. Det var tack vare Alliansen som drev igenom en förlängning som räddade det framgångsrika arbetet för några år sedan.

Det är viktigt att vi nu ger Simrishamns sjukhus stabila förutsättningar att bedriva en bra sjukvård och bidra till att leverera högklassig sjukvård till de skåningar som är i behov av den. Något som sker bäst i upphandlad form förutsatt att förutsättningarna ges.

Birte Sandberg (C), Tomelilla

Gruppledare och ledamot i beredningen för framtidens sjukvård

Stefan Lamme (M), Simrishamn

Vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård