Insändare

Insändare: Nya tag med individen i fokus

Skåne Artikeln publicerades
Foto: Tom Wall

Skånsk sjukvård har enligt Cecilia Magnusson-Svärd (YA 17 mars) blivit mycket bättre, från sämst till åttonde plats, vilket naturligtvis är glädjande. Tyvärr är det svårt att alltid uppleva detta, när man hamnar i vårdsvängen eller kommer i kontakt med denna som anhörig, vilket jag också belyst.

Statistik är en sak – verkligheten är som vi alla vet något annat. Kristdemokraterna är i nuläget ensamma om att tro på ett ändrat huvudmannaskap.

Vi kristdemokrater kommer trots detta fortsätta att verka för denna politik. Vi tror på en likvärdig sjukvård i vårt land, vilket ni inom socialdemokratin inte tycks värna om.

Sedan min första debattartikel om ett besök på akuten i Ystad har jag i efterföljande repliker uppmanats att även ställa de svåra frågorna till mina kollegor inom mitt eget parti och Allians för Skåne. Det väjer jag inte för.

Faktum är att jag redan i min första debattartikel i ämnet uppmuntrade till en ökad medvetenhet om de svåra uppgifter som väntar. Så om jag skjuter mig själv i foten, så slår ni socialdemokrater in öppna dörrar.

Ystadsborna har rätt att förvänta sig en god och tillgänglig vård. Det tror jag vi alla är överens om.

För att uppnå detta är det viktigt med transparens och ärlighet, och därför är det ytterst beklagligt när man som Cecilia Magnusson-Svärd till exempel skriver att vi nerprioriterat cancervården.

Sanningen är att det mellan 2015 och 2018 fanns ett riktat statsbidrag, som bland annat gick till att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården. 2019 kommer det inga pengar från staten för detta ändamål, utan ansvaret ligger helt inom Regionens förvaltningsuppdrag.

Detta anser vi är ett argument för en ökad satsning på vårdval, något som Socialdemokraterna är emot. Med vårdval och mer resurser till primärvården, ökar vi chansen för att upptäcka till exempel cancer på ett tidigt stadium, vi kan korta vårdköerna och vi minskar anstormningen till akuten och minskar därmed också de tidvis oacceptabelt långa väntetiderna.

Jag ser fram emot resultaten av den nya sjukhusstyrelsens arbete i Ystad och hoppas att närheten till verksamheten ska öka möjligheterna till helhetssyn och konstruktiva systemförbättringar.

Även om jag på sikt tror på ett ändrat huvudmannaskap välkomnar jag naturligtvis alla beslut i nuläget som kan leda till bättre fungerande sjukvård.

Göran Göransson

KD Ystad