Insändare

Insändare: Olika sätt att lyfta fram Ystads behov

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Carl Johan Engvall

I många år har det pågått ett lobbying arbete för Ystads hamn. På EU-nivå, riks/regeringsnivå och i samarbete med Region Skåne.

Det är Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden som lägger infrastrukturplanen för Skåne. Efter att tjänstepersoner och politiker haft dialog med alla kommuner. Trafikverket tar ställning till vilka områden som ska prioriteras.

Som dagligpendlare mellan Ystad och Malmö krävs det ett stort mått av självbehärskning. Varje tillfälle av trafikförseningar medför svårigheter.

Självklart behöver vi en bättre fungerande trafik Ystad-Malmö. I samband med att infrastrukturplaner läggs för Skåne är det begripligt att de orter och områden som har fler resenärer blir prioriterade. Det har därför varit viktigt att i alla sammanhang föra fram Ystads behov.

I samband med ett sammanträde i regionala utvecklingsnämnden tog alliansen fram ett oberett positionspapper för att E65 skulle prioriteras framför andra utpekad behov. Detta skulle skickas direkt till Trafikverket utan att det blivit behandlat eller varit på remiss till kommunerna.

Det är ett sätt att föra fram Ystads behov. Demokratiskt? – nej. Trovärdigt? – nej. Bra för Ystad? - absolut. Progressivt? – javisst.

Hur ska då denna prioritering hamna på E65. Det har naturligtvis en direkt koppling till Ystads hamn, hamnens storlek och kapacitet.

Allt hänger ihop. Behoven av en bättre kommunikation Ystad-Malmö måste vara tydligt utpekat större än andra kommuners behov.

Näringslivet i Ystad har gjort en utredning gällande detta som finns att läsa på HTTP://bit.ly/e65ystad.

Ystad har utsetts till regional kärna för Sösk-området. Detta för att Ystad ska visa sin potential som draglok i utveckling av bland annat näringsliv, arbetsplatser och infrastruktur.

Nu är vi nästan i hamn, EU har beviljat 250 miljoner kronor som ett stöd i hamnutvecklingen.

Ystads kommun har köpt Lantmännens anläggning.Planerna är klara, budgeten visar en balans och det är dags att trycka på knappen kör.

Då vill moderaterna och alliansen vänta tills det kommer privata finansiärer som ska äga Ystads hamn. Vill de också ha privata finansiärer till E65 och till Ystads järnväg Ystad-Malmö? Eller har de inte förstått hur allt hänger ihop?

Har Ystadsmoderaternas ledamot i Regionala utvecklingsnämnden inte varit på samma informativa sammanträde som undertecknad?

Vi kan vänta och se hur det blir, vilket medför att vi blir en hamn för Bornholmstrafik, en E65 som blir oprioriterat lappad och lagad och hur det blir för pendlare med tågtrafiken vågar jag inte ens tänka på.

Cecilia Magnusson-Svärd (S)