Insändare

Insändare: Optimalt med skolor i både Kivik och Sankt Olof

Simrishamn Artikeln publicerades
Sankt Olof och Kivik har fått behålla sina byskolor, men striden om mellanstadiet är inte över.
Sankt Olof och Kivik har fått behålla sina byskolor, men striden om mellanstadiet är inte över.

När skoldebatten viner i Simrishamns kommun på alla håll och kanter, kan det var tid att blicka framåt och se på vilka möjligheter som finns.

Efter många års strid för att återfå mellanstadieskola för Sankt Olof har olika kompromisser fötts och förverkligats.

Genom att dra ett streck i marken, kliva över det och glömma allt som passerat med politiskt spel och kuckelurum genom åren kan man lättare summera läget.

Sankt Olof växer, det är kö till förskolan och ett större tryck på att elever får plats. I takt med detta ställs frågor, att man som förälder kanske undrar varför ens barn inte ska få gå på mellanstadiet i den skola som finns i byn. Underlaget finns.

Nu tror väl ingen att någon skola är nedläggningshotad idag, men Sankt Olofs skola var det för inte så länge sedan.

Men antalet elever får inte vara den enda bevekelsegrunden för om en skola ska få fortsätta leva. En skola nära hemmet är så mycket mer. Det är en samlingspunkt, en trygget, en arbetsplats, ett kulturellt nav, ett underlag för luciatåg på äldreboendet, en plats att lära och leka med naturlig koppling till byn, gemenskap och fortlevnad.

Därför ska det inte spela någon roll om ett klassrum emellanåt gapar tomt, om en tredje- och fjärdeklass får dela undervisning under ett par terminer, om en lärare får byta byskola under några år. Det är viktigt att bevara verksamheten som sådan. Eller: skolan får fan kosta, okej?

I Kivik finns en jättebra skola som alla verkar trivas i. Det finns det i Sankt Olof också. Just nu lutar det åt ett annat håll än sist debatten blossade upp, men alla byskolor är värda att behålla.

Nyligen togs beslut att Sankt Olof från och med 2020 ska ha en femteklass. Det är jättespännande att som förälder se utvecklingen, att vi blir fler och utvecklas. Men det finns också alternativ till de investeringar som detta sannolikt innebär.

Den omtyckta förskoleverksamheten som bedrivs i skolans lokaler skulle med fördel kunna få nya optimerade lokaler och ny gård, om man byggde en helt ny förskola på en av två attraktiva granntomter. Utrymmen skulle då frigöras på skolan för att inhysa exempelvis slöjdsal, nytt musikrum och atelje i de klassrum som tidigare tillhörde skolan.

På så vis är insatsen inte lika stor inför de förändringar som kan ske i elevunderlag i framtiden.

Att ha två för F-6 helt förberedda - fullt utnyttjade eller inte just nu - bra skolor i både Sankt Olof och Kivik är väl ändå det optimala. Det var så förut. Det drar nya invånare till vår kommun. En kommun med optimala möjligheter för alla som vill bo och verka här.

Pontus Myrén

Sankt Olof