Insändare

Insändare: Politik behövs för att möta extremväder

Tomelilla Artikeln publicerades

Den här sommarens skogsbränder och torka visar vad en tillvaro med extremväder kan innebära.

Regeringen samarbetar tätt med ansvariga myndigheter för att hantera torkan och bränderna. Alla som deltar i släckningsarbetet ska få det stöd som är möjligt.

Vi ser att räddningstjänsten gör storartade insatser mot skogsbränderna runt om i landet och att många frivilliga hjälper till vid bränderna och för att stödja bönder som drabbas av torkan.

Vi kommer att ta oss igenom den här värmeböljan, men det är ett faktum att extremväder får allvarliga konsekvenser. Denna sommar påminner oss om att klimatet inte kan vänta och att klimatförändringarnas konsekvenser redan syns i vår vardag.

Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att extremväder blir ett normaltillstånd, men vi behöver också rusta samhället för en framtid med ett förändrat klimat.

Här är Miljöpartiets viktigaste förslag:

● Höj stödet för klimatanpassning. Det handlar till exempel om att skydda infrastruktur mot översvämningar och om åtgärder för att klara av extrem hetta. I början av juli presenterade vi ett vallöfte som innebär ett höjt stöd för klimatanpassning med 500 miljoner, så att det totalt uppgår till minst 750 miljoner per år. Myndigheter ska också ha ett tydligt ansvar för anpassningen till ett ändrat klimat inom sitt eget ansvarsområde.

● Klimatsäkra Ystad. Vi vill att samtliga kommuner och landsting ska ta fram handlingsplaner för att klara extremt väder, både värmeböljor och extremt regn. Det gäller även Ystad. Vi i MP Ystad har bland annat lagt en motion som ska stoppa Ystad från att sälja utsläppsrätter, detta för att minska den totala mängden utsläppen istället för att lägga dessa hos någon annan. Men det finns mycket mer att göra.

● Räkna på kostnaderna. Den stora frågan är inte vad det kostar att göra något för klimatet – frågan är vad det kostar att låta bli. Och vi måste vara förberedda. Därför föreslår Miljöpartiet en nationell rapport som visar på kostnaderna för klimatförändringarna.

Klimatet kan inte vänta. Miljöpartiet är vad vi heter. Vi har klimatet som den högst prioriterade frågan i valet. Ingen kan nu blunda för hur klimatförändringarna kommer slå mot Sverige. De partier som vill skära ner på stödet som går till att klimatsäkra Sverige måste förklara hur de vill möta utmaningen.

Malin Nilsson

Marcus Bräutigam

Marina Nilsson

Miljöpartiet de gröna, Ystad