Insändare

Insändare: Positiv effekt på Ystads landsbygd

Ystad Artikeln publicerades
Satsningen  på landsbygden kräver mark, lokaler och entreprenörer, menar Carl Bengtsson.
Satsningen på landsbygden kräver mark, lokaler och entreprenörer, menar Carl Bengtsson.

Det som kanske inte direkt var tänkt som en satsning på landsbygden som sådan – nybyggnationen i Svarte och Nybrostrand – kommer att få positiv effekt även på byarna runtomkring.

Ge-Ma livs som under många år burit Köpingebro på sina axlar, kan nu se framtiden an med tillförsikt. Hela Köpingebro är därmed att ytterligare gratulera.

Jag ser gärna att det blir byggt lite i Sövestad och Löderup också. För detta behövs mark - liksom det behövs mark för andra ändamål. Framför allt för andra ändamål.

De flesta byar - speciellt småbyarna - saknar helt parkytor, och eftersom det är sagt att kommunens utökade satsning på konst och kultur också ska nå ut till landsbygden, så kommer det att behövas parker (och andra publika ytor).

Med eller utan konstnärlig utsmyckning är en park dessutom att betrakta som ett konstverk i sig själv. En egen stadspark skänker trevnad och framtidstro åt det lilla samhället.

Mark och lokaler kommer också att behövas för olika former av samhällsservice. Vågar man förresten be om en polisstation någonstans ute på den Ystadianska landsbygden?

Först måste dock lokaler för dagligvaruhandel fram. Arrendera eller köpa – får "Sjökvist" sedan själv avgöra.

Han ska också kunna erbjudas mark mot avtal om etablering av butik. Eller befintlig lokal. I Sövestad finns till exempel det gamla postahuset. Här skulle "Sjökvist" verkligen kunna trivas. Centralt och parkeringsvänligt

utmed stora väg 13. Röda mattan gäller eftersom en egen affär betyder så mycket. Den för landsbygden så viktiga turismen behöver också hotell, restauranger, drivmedelsstationer och kaféer.

Servicefaciliteter som då även blir till mötesplatser för de boende själva. Riktiga mötesplatser. Något som man ute på landsbygden är i skriande behov av.

Lokaler avsedda näring måste fram. Centralt placerade eftersom små stadskärnor med servicefaciliteter är målet. Med turismen i särskild åtanke. Det är nämligen den som är själva nyckeln till en lyckad revitalisering av landsbygden. Framför allt den inhemska turismen.

Oavsett byggnad och ändamål så är arkitektur och utformning viktigt för att kunna uppnå erforderlig omsättning. Ingenstans förstår man detta bättre än borta i Amerika – där bara skyltningen förtjänar konsten och kulturens stora pris.

Den amerikanska småstaden är ett ideal som vi i vår satsning på landsbygden borde låta oss inspireras av.

Hur som helst så måste mark – centralt belägen sådan – upphandlas ute i byar som faktiskt har funktioner att fylla. Att avlasta staden kommer inom en snar framtid att bli ytterligare en.

Carl Bengtsson