Insändare

Insändare: Regementsområdet bör inte förtätas

Stadsbyggnad Artikeln publicerades

Jag vill ansluta till Gunilla Renzings och Jesús Alcalás insändare om samhällsbyggnads- och myndighetsnämndernas brist på kulturhistorisk bevakning av bevaringsvärda miljöer i vår vackra stad.

Det jag nu vänder mig emot är den så kallade förtätningen av regementsområdet, som för all framtid kommer att förstöra den historiska pärla som regementsområdet är.

Jag anser att regementsområdet helt är i klass med ”Per Helsa” och därför inte ska bebyggas med höga bostadshus. Området har stor dragningskraft för turister, som tycker att det är mycket trevligt att besöka ett så väl bevarat tidsdokument. Jag är aktiv vid det Militärhistoriska museet och guidar ofta grupper på området.

Tidigare har sagts att fasaderna på de byggnader som byggdes 1906-1909, på den östra delen av området är kulturskyddade och inte får förfulas.

Jag anser också att byggandet av det föreslagna området norr om filmstudion, före detta luftvärnshallen, som byggdes i början av 1980-talet väl täcker behovet av bostäder i denna del av staden. Filmstudion avdelar på ett bra sätt det gamla och det nya området Lillö. Påpekas bör också att grundarbetena för luftvärnshallen var mycket omfattande och krävde mycket pålning.

Det gröna området ”Josephsons torg” ska bevaras som en lunga i de omgivande stenlagda ytorna. Torget används mycket av barnen från de skolor som etablerats inom området. Barnen måste ha någonstans för spontanlek och bollspel.

Jan-Olof Fridenman