Insändare

Insändare: Rösta klimatpositivt i Simrishamn

Simrishamn Artikeln publicerades

Det är bråttom att ställa om till ett hållbart samhälle. Klimatet kan inte vänta. Miljöpartiet i Simrishamn går till val på att visa på vägar för vår kommun att bidra till en för klimatet gynnsam utveckling.

Vår vision är att Simrishamn blir en inspiratör som ekokommun för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Det ska vara lätt för invånarna att välja det som gynnar miljön, som att resa med järnväg och buss, tanka biogas och ladda elbil, cykla, installera solceller, äta lokalt odlad och tillagad mat. Ett heltäckande cykelnät mellan byggs ut.

Vår vision innehåller satsningar på byarna, skolor och äldreomsorg. Simrishamn ska vara en kommun där landsbygden har ett rikt liv. Ingen ifrågasätter barnens rätt att tillbringa sin uppväxt i barnomsorg och skola nära hemmet.

Miljöpartiet har ett barnvänligt samhälle som ledstjärna. Vi vill också prioritera verksamheter som ger äldre ett rikare liv.

Självklart ska centralorten ha en väl utvecklad service och bebyggelsestrategi. Här ska finnas attraktiva gymnasieskolor och centrum för kultur- och aktiviteter. Vi vill värna vårt sjukhus i Simrishamn. Gärna i samarbete med privata vårdgivare med inriktning mot åldrandets sjukdomar och hälsoinriktning.

Miljön måste väga tungt när vi beslutar om framtiden. Omställningen mot hållbarhet har en fantastisk potential för jobb och företag.

Landsbygden gynnas av produktion av förnyelsebara bränslen, odling för livsmedel och utveckling av besöksnäringen. Här vill vi föra en politk som skapar ett näringslivsklimat som bidrar till en hållbar omställning.

Som ekokommun våra förvaltningar fossilfria 2020. Transporter, uppvärmning och elanvändning sker då med förnyelsebara energikällor.

MP vill nu att kommunens förvaltningar minskar sin förbrukning på alla områden. Minskar användningen av plast och ser till att avfall återvinns.

För att skydda Östersjön införs rening av läkemedelsrester och farlig kemikalier i kommunens reningsverk. Gröna korridorer i landskapet ska värnas, där vilda djur kan ta sig fram.

Kollektivtrafiken ska vara grunden för resandet, men för att behålla en livskraftig landsbygd måste bilar som drivs förnyelsebart ges förutsättningar. Runt om i kommunen ska finnas laddstolpar för elbilar och tankstationer för gasbilar. Kollektivtrafiken måste utökas och bland annat förses med fler parkeringsplatser och cykelställ. Punktlighet, bekvämlighet och prisvärt måste styra utformningen.

Vill du som Miljöpartiet inte vänta längre - rösta klimatpositivt i Simrishamn på söndag.

Roland Thord (MP)

Kommunlistan i Simrishamn