Insändare

Insändare: S-kvinnor vill ha ett jämställt samhälle

Ystad Artikeln publicerades
STOCKHOLM 20180629
Foto: Fredrik Sandberg/TT
STOCKHOLM 20180629

För oss i S-Kvinnor ska jämställdhet vara ett grundläggande behov.

Kvinnans rätt till sin kropp är en självklarhet. Vi säger nej till sexistisk reklam, nej till surrogatmödraskap och förbud mot köp av sexuella tjänster utomlands.

Socialdemokraterna vill att båda föräldrarna ska kunna vara föräldralediga lika länge. Detta är viktigt för både barn och föräldrar. Vi vill individualisera föräldrapengen och modernisera den så att den fungerar för alla familjekonstellationer.

Förskolan ska vara normkritisk och ligga i framkant när det gäller pedagogik och utvecklingslära för barn. Det ska vara utveckling, lärande och glädje - inte förvaring. Vi i S-kvinnor motsätter oss vårdnadsbidrag och sambeskattning som en del av partierna på högerkanten vill ha.

Det är kvinnofällor som tvingar kvinnor kvar på låga lönenivåer med låga pensioner och en otrygg ålderdom som följd.

Ett ojämlikt löneförhållande i en familj kan också tvinga kvar kvinnan i en destruktiv parrelation.

Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och deltid en möjlighet. S-kvinnor säger också nej till hyvling av arbetstiden och delade arbetspass.

Tidsgränsen för sjukförsäkringen och höjd ersättning i sjukförsäkringen har redan införts, detta vill Moderaterna ta bort.

S-kvinnors krav på en bättre skola, vård och omsorg med ökat antal personer som arbetar i vården och rätt till barnomsorg på kvällar och helger rimmar illa med Moderaternas planer på minst 36 miljarder i skattesänkningar.

Moderaterna vill ha en friare hyressättning och avskaffa investeringsstödet. Vi i S-Kvinnor vill ha byggbonusar och investeringsstöd till de som bygger hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror.

S-Kvinnor vill också ge pensionärer som idag har en månatlig pension på mellan 9 000–17 000, 600 kronor mer i månaden.

Alliansens partier har redan i sina egna program uppenbara nackdelar för kvinnor och rent av i vissa fall cementerande kvinnofällor som håller kvar kvinnor i en situation där de först stannar hemma och vårdar barnen och sedan sina åldrande föräldrar och svärföräldrar vilket ger dem en sämre ekonomisk grund och en ofrihet och minskad valmöjlighet.

Om Alliansen skulle välja att liera sig med Sverigedemokraterna så blir vi riktigt oroliga. Det blir då den mest högerinriktade regeringen i modern tid med ökade klyftor och en otrygg arbetsmarknad

En röst på Socialdemokraterna ger S-Kvinnor en stor möjlighet att tillförsäkra människor en mer jämställd väg från vaggan till graven.

Kim Grahn

Ordförande S-kvinnor Ystad

Cecilia Magnusson-Svärd

S-kvinna

Isabelle Strandhagen

Ordförande SSU-Ystad