Insändare

Insändare: Samordna bussar och tåg

Insändare Artikeln publicerades

Det måste bli bättre samordning vid byte med Skånetrafikens tåg och bussar.

Den 20 juli blev någon sjuk på Pågatåget som skulle ankomma till Ystad 10.58.

Ambulans tillkallades till Rydsgård. Detta fick till följd att tåget blev försenat.

Det var flera personer som skulle byta till buss 322 mot Lövestad klockan 11.10.

Det fanns ingen personal ombord på det tågsättet som gick sist. Hade det gjort det kunde man be han/hon kontakta Skånetrafiken och meddela att de hade så kallade övergångsresenärer.

Tåget gick dessutom in på spåret som normalt är för tågen till/från Ystad.

Det måste finnas någon form av kontakt mellan de olika färdmedlen så att inte folk bli strandsatta.

Christer Wilhelmsson