Insändare

Insändare: Se konsekvensen av uppskjuten hamnflytt

Ystad Artikeln publicerades
Hamnen i Ystad.
Foto: Sprisse Nilsson
Hamnen i Ystad.

När jag hör M+L+KD:s argumentation varför man vill skjuta upp hamnutbyggnaden, kan jag inte utesluta att det gått snett i resonemanget inför detta huvudlösa beslut. Man har tydligen inte insett konsekvensen av att skjuta upp hamnutbyggnaden.

Det är av största vikt att man förstår vad som kommer att hända vid en uppskjuten flytt.

Det första som sker är att Polenfärjorna kommer att säga ”bye bye” och flytta sin verksamhet till Trelleborg. Kvar blir då en tom och utsliten hamn som kostar en massa pengar att underhålla för att inte rasa samman. Snacka om att kasta pengar i sjön.

Att färjorna lämnar Ystad medför också att det inte är någon mening med att bygga ut hamnen om två år.

Någon hamnstad kommer inte heller att kunna byggas, då riksintresset i nya hamnen återgår till den gamla hamnen och ingen får därmed bygga bostäder där. Om man ändå vill bygga så måste processen med miljöprövning och flytt av riksintresset göras om igen, det kommer att ta mellan fem och tio år.

Vidare kan vi glömma en utbyggnad av E65 till dubbelfilig väg, det finns ingen motivation för Trafikverket att bygga ut vägen när trafikbelastningen minskar. Det samma gäller för en dubbelspårig järnväg Malmö-Ystad.

På tal om låneskuld. Vi kommer att stå med silos och mark köpta av Lantmännen för 63 miljoner, till detta kommer kostnaden för rivningen av dessa på ett antal 10 miljoner. Pengar i sjön.

Den långsiktiga konsekvensen är mycket mer allvarlig. Det som kommer att hända är att nyetablering av företag stoppas och de redan etablerade företagen slutar att investera i staden.

De sistnämnda kommer på sikt att lämna Ystad till förmån för andra mer progressiva orter. Arbetstillfällen kommer att försvinna, arbetstagare och ungdomar kommer att flytta ifrån staden.

Värden på hus och bostäder kommer att drastiskt minska. Ystad kommer att dras in i en nedåtgående spiral med förödande konsekvenser.

Jag tar inte ens upp den försämrade anseende som Ystad, Skåne och Sverige får om vi tackar nej till den högsta summa som EU någonsin har givit en enskild hamn. Ej heller att Ystad missar att bli utsedda till Regional kärna.

Så ta nu ert förnuft tillfånga och var ansvarsfulla gentemot invånarna i Ystad. Ge ungdomarna en chans att stanna kvar, de arbetande en utkomstmöjlighet i staden och de äldre en möjlighet till en god omsorg.

Lägg prestigtramset och bakåtsträvandet åtsidan och bete er som ansvarsfulla medborgare och politiker.

Rösta därför i fullmäktige för en utbyggnad av hamnen den 6 december.

Lars Toftemar (S)

Ystad