Insändare

Insändare: Sjukdom och vårdbehov pausar inte under veckoslutet

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Tom Wall

Fortsättning följer efter tre besök på akuten på Ystads lasarett – nu i den kommunal vårdapparaten.

Under ett antal dagar, inte minst under helgen, inser jag att det saknas en närvarande ledningsorganisation som ser till helheten och ytterst tar ansvar, när något fallerar ute i verksamheten på Ystads lasarett.

Personal ute på fältet saknar ofta en ”backup” som kan stödja när det gäller.

Under helgerna lyser läkarbackup och ansvarig personal med sin frånvaro. Man försvarar sig med att dessa är lediga och är möjligen i tjänst på måndagen därefter.

Detta är oförsvarligt – sjukdom och personalens behov av stöd och hjälp minskar verkligen inte för att det är helg snarare tvärtom.

Hur tänker man egentligen på ledningsnivå? Ni har ju skyldighet och befogenhet att ansvara för verksamheten även under obekväm arbetstid. Informationsflödet mellan olika personer i vårdapparaten har också mycket övrigt att önska.

Ofta kommer inte information fram i tid eller ännu värre överhuvudtaget inte alls. Som anhörig eller vårdtagare lovas man att bli kontaktat eller att viktig information ska föras vidare.

Tyvärr är detta ingen självklarhet med följd att förtroendet för vården och dess personal förloras.

Under veckan som gått har exempelvis vi som anhöriga försökt att få tag i en biståndsbedömare. Vi har lämnat meddelanden om att ringa upp men något samtal från vederbörande har inte förekommit.

Vi har upprepat dessa samtal utan framgång.

Plötsligt förklarar man att tjänsten nog är vakant. I min värld är detta fullständigt oacceptabelt.

Om nu personen är sjuk eller har slutat på tjänsten försvinner väl inte behovet av denna funktion. Det är ledningen sak att se till att problemet löses på ett eller annat sätt. Vad ska vi ha en dyr ledningsorganisation till om den inte kan fixa de mest elementära utmaningarna.

I vårt fall har vi alltså inte kommit fram i den kommunal byråkratin för att kunna kommunicera en anhörigs behov. Under tiden far den sjuke illa, när denna egentligen borde fått en adekvat behandling och hjälp.

Vår situation är inte på något sätt unik. Ovanstående händer många äldre ensamma medborgare i behov av omvårdnad.

Kostnadsbilden inom socialförvaltningen ligger alarmerande högt över budget. En genomlysning av verksamheten ekonomiskt och verksamhetsmässigt är på gång. Förhoppningsvis läggs alla kort på bordet.

Det gäller att inte dra sig för att även fokusera på ledningsfunktionerna från förvaltningsledning nedåt i organisationen.

Vi politiker inte att förglömma har ytterst ett ansvar att reagera och agera om det inte fungerar i verksamheten. Att gå med skygglappar och bekvämt lägga locket på är ingen hedrande ledstjärna.

Göran Göransson

KD Ystad