Insändare

Insändare: Skurup behöver trygg och ordnad skolmiljö

Skurup Artikeln publicerades
Ordning och reda i skolorna och fritt skolval är en förutsättning för framgångsrika studier.
Foto: Frida Hedberg/TT
Ordning och reda i skolorna och fritt skolval är en förutsättning för framgångsrika studier.

Vill föräldrar att skolarbetet ska ge bättre studieresultat? Frågan tycks onödig men mot bakgrund av den aktuella debatten är inte svaret självklart.

I veckan som gick röstade riksdagen om regeringens förslag om vinster i välfärdsföretag - dit räknas friskolorna, som utgör 17 procent av det totala antalet grundskolor. Resten är offentligt drivna grundskolor. I omröstningen förlorade regeringens förslag.

Friskolorna anklagas orätt på högsta ministernivå för betygsinflation. Mätmetoderna är flera och det saknas en klar definition. Därmed kan debattörer framföra "sina egna resultat och slutsatser". Se DI 4 juni, 8 juni och 9-10 juni. Betygssättningen är olika mellan olika skolor.

En lösning kunde vara att ha någon form av betygsnormering, påstår en debattör. Men kommer samtidigt till slutsatsen att hade en sådan normering varit lätt - då skulle den varit införd redan. Det är lätt att hålla med debattören att "något måste dock göras". Låt oss konstatera att det finns betygsskillnader mellan friskolor och kommunala skolor liksom det finns betygsskillnader inom respektive skolform.

I Dagens Samhälle 2 maj diskuteras det fria skolvalet. "En undersökning visar att föräldrar med sämre ekonomiska förutsättningar i högre grad väljer skolor med bra akademiska meriter. Det tyder på drivkraft att kunna ge barnen bättre utbildningssituation."

I samma diskussion sägs: "Det är dags att prata allvar om skolvalet. Ingen förälder ska tvingas se sitt barn gå i en skola där man känner oro för våld bara för att man inte har råd att bo i rätt område, missat att välja skola eller som ett av Skolkommissionens föreslag - lottats till skolan."

Vi tror på att fritt skolval ger bäst möjligheter, att föräldrarna vill se sitt barn gå i en skola som under trygga former skapar studieresultat. Vi tror på att eleverna helst vill ha en studiemiljö som främjar inlärningen och kunskapsbyggandet.

Förmodligen kan de båda skolformerna – friskola respektive kommunal skola – skapa detta.

Erfarenheten visar att när dominans råder med kommunala skolor så leder det till stagnation i utbildningskvalitet, lärarutveckling och inte minst i personalens löneutveckling. Det fria skolvalet och friheten till olika skolformer gynnar en värdeutveckling för såväl eleverna som för pedagogiken.

Detta utgör grunden till att vi ser en utveckling i Skurup med Internationella engelska skolan, IES.

Skurup behöver en skola med tydlig profil som både föräldrar och elever kan identifiera sig med. Skurup behöver en skolform som ger en trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära.

Ordning, struktur och trygghet är nödvändiga förutsättningar för lärande. En skola där det råder disciplin och lugna arbetsförhållanden signalerar också respekt för värdet av utbildning.

IES ser som sin mission att hjälpa elever från alla bakgrunder att utvecklas till produktiva och ansvariga medborgare samt erövra det självförtroende och den ambition som krävs för att göra det mesta möjliga av sina talanger.

En inbjudande ny skola med högkvalitativ inre verksamhet kommer att ge våra barn den bästa möjliga start i livet. Föräldrar som ser en framgångsfaktor i detta är föräldrar som vill att skolarbetet ska ge bättre studieresultat.

Anders Kristiansen

Kent Olsson

Sven Rosengren

Skurupspartiet