Insändare

Insändare: Skurups styre bygger kommunens varumärke

Skurup Artikeln publicerades
Skylt, skyltar, Skurup.
Skylt, skyltar, Skurup.

Liberalerna i Skurup skriver i högstämda toner att kommunen skulle vara en mycket bättre plats bara det partiets ideal fick råda. Glappet mellan högtidsorden och den krassa verklighet som nu råder är Liberalerna i allra högsta grad delaktiga till.

Kommunens icke-socialistiska andel uppgår till över 60 procent av väljarna. Det är uppenbart att medborgarna föredrog en annan politik i valet 2018, än den som företräds av Liberalerna, som i sitt samarbete: med miljösocialister, realsocialister och de med kommunistisk agenda, totalt förött ekonomin.

Vision 2030 är just en vision. Det är ingen målsättning och långt ifrån en aktivitetsförteckning som ska realiseras.

Det är tydligt att Liberalerna betraktar den med religiösa förtecken, något som är bibliskt till karaktären. Något som till varje pris måste uppnås utan ansvar för ekonomiska realiteter.

Nu är man i opposition och kan tillåta sig att ta ut svängarna. Det kan inte nuvarande ansvarsfulla kommunstyre göra.

Polisanmälningar ska göras om det finns misstanke om brott eller regelvidrigt agerande. Något annat måste vara helt främmande för envar ansvarstagande kommunpolitiker.

Utredningar om boendeformer måste ske brett utan att begränsas av ideologiska förtecken.

Att husvagnar tas med i utredningen måste anses som ett krav på allomfattande studier, inte minst för att ha något att välja bort i beslutssituationen. Det borde kunna förstås även från ett liberalt perspektiv.

I många branscher råder kompetensbrist. Sant. Men det är lögn att påstå att underutbildade nyanlända kan matchas direkt mot dessa jobb, utan en omfattande och mångårig utbildning, som dessutom måste finansieras via medborgarnas skattsedlar.

Man gör också ett nummer av att nyanlända skulle hindras att starta eget företag. Fel. Det finns inga sådana hinder som kommunen kan lastas för.

Kommunens rätt att beskatta sina medborgare ska användas till kärnverksamhet, inte till en mängd aktiviteter som villigt offras på humanismens altare.

Kommunens styre anklagas för att agera ovälkomnande och skapa en otrygg kommun. Fel igen.

Det är ett falsarium att påstå att varumärken byggs med liberala luftslott. De byggs med reala leveranser till medborgarna, de byggs då man förstår vad man får för skattepengarna. Liberal utopi hör inte dit.

En sak erkänns, vi har nu efter fem månader ännu inte kontroll på ekonomin. Och det beror till avgörande grad på arvet efter den nyss avslutade förödande mandatperioden.

Med inslag av sinne för ekonomiska realiteter, nybyggaranda blandat med erfarenhet i nuvarande styre, och utan Liberalernas fluffiga verksamhetsinslag, så kan vi om några år bära Skurups varumärke med stolthet.

Vår värdegrund bygger på individuella fri- och rättigheter under ansvar, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter med religionsfrihet, jämlikhet, demokrati och privat äganderätt samt ett fritt näringsliv.

Anders Kristiansen (SkuP)

Kent Olsson (SkuP)

Sven Rosengren (SkuP)