Insändare

Insändare: Skurupspartiet vill ha mer välfärd för skattepengarna

Skurup Artikeln publicerades

Svar på Vänsterpartiet Ystads insändare i YA 17 juli. Vänsterpartiet klagar på vinster i välfärden. Märklig fokusering.

Friskolor och kommunala skolor får exakt lika mycket pengar till att driva verksamheten för.

Om nu friskolan får pengar över (= går med vinst) men likväl levererar en bättre skola än den kommunala skolan gör, borde väl slutsatsen vara att den kommunala skolan antingen får för mycket pengar eller drivs på ett sämre sätt.

Skurupspartiet reagerar på att endast endast 80 procent av kommunens årskurs 9-elever uppnår kunskapskraven i alla ämnen, men även på att 38 procent av eleverna i nian får högre slutbetyg än det nationella ämnesprovet i Svenska visar och att 45 procent av dem får för höga betyg i Matematik, det vill säga ”glädjebetyg”.

Vi reagerar också på att av Skurups högstadieelever är det endast 52 procent som tycker att de har studiero på lektionerna och att endast 72 procent känner sig trygga i skolan.

Nöjda med skolan som helhet är endast 58 procent, vilket förklarar det växande antalet elever, som väljer skola i Ystads kommun.

Förra läsåret var det cirka 240 barn som valde bort Skurups skolor till en kostnad på över 20 miljoner. Friskolorna drivs efter väl genomtänkta koncept.

På Skurups högstadium startade för några år sedan engagerade lärare en Fotbollsakademi, Fam – ett pedagogiskt mycket bra koncept. Denna del av Skurups högstadium blev snabbt mycket attraktivt med stor tillströmning av elever även från grannkommunerna.

Fam finns kvar idag men i en mycket urvattnad version. Kanske kände skolledningen sig pressad av Fam:s framgångar, men Fam-konceptet borde naturligtvis istället använts till att ge hela höstadieskolan en uppgradering.

Skurupspartiet vill ge skolan ett koncept med fokus på kunskapsinhämtande, studiero, trygghet och framtidstro. För detta krävs givetvis fler legitimerade goda lärare, vilket medför ökade kostnader. Skurupspartiet prioriterar detta.

Sven Rosengren

Skurupspartiet