Insändare

Insändare: Snabbare bussar dödar den levande landsbygden

Österlen Artikeln publicerades
Buss Skåneexpressen kivik
Buss Skåneexpressen kivik

Förslaget att dra in hållplatser längs linje 3 mellan Simrishamn och Kristianstad framstår som mindre genomtänkt.

I klimatkrisens tid är det ingen nyhet att en välfungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att minska den globala uppvärmningen.

Men är en välfungerande kollektivtrafik synonym med en snabbare? Vad gör fem minuters tidsvinst om tillgängligheten försämras drastiskt?

Till att börja med medför det att elever, andra pendlare och miljövänner plötsligt inte kan ta bussen till skola eller jobb - inte utan risken att bli påkörda.

Vem vill traska längs 9:an i beckmörkret två kilometer för att komma till närmsta busshållsplats?

Risken är stor att personer som tidigare åkt buss plötsligt nödgas att ta bilen. Om man vinner ett par pendlare men förlorar andra framstår miljövinster och samhällsnytta som ett nollsummespel.

Enligt förslaget ska bland annat hållplats Tångdala, Södra Mellby dras in. Om man ser till antalet hushåll i byn så kan det framstå som rimligt.

Men förmodligen bortser man från att busshållsplatsen används flera gånger dagligen av boende i Mellby och Svinaberga, i synnerhet efter att en busshållsplats redan blivit indragen i Mellby.

De som vill komma i tid till jobb och skola, utan risk för att bli påkörda ska väl inte behöva flytta in till Simrishamn; hur ska vi då kunna bevara en levande landsbygd?

Därtill borde det ligga i kommunens intresse att stödja en levande ekoturism. Stenhuvuds nationalpark är en av de mest besökta platserna på Österlen.

Om somrarna räcker inte ens reservatets parkeringsplatser till. Då är Tångdala Södra Mellby den närmaste busshållsplatsen med en direkt anslutning till Skåneleden. Att försvåra för turister att besöka Stenshuvud gynnar inte turismen - tvärtom!

Avslutningsvis är jakten på att tjäna in fem minuter för linje 3 en felsatsning. Var är vinsten om tillgängligheten till kollektivtrafik försämras så drastiskt?

Sämre tillgänglighet skapar sämre förutsättningar för ekoturism. Se istället till att skapa en grönare turismnäring med god tillgänglighet när det gäller kollektivtrafik till grönområden.

Vi är många som inte vill stå och se på när bussen kränger förbi. Fortsätta att stanna och låt oss landsbygdsbor få fortsatta förutsättningar att hålla landsbygden levande.

Lea Almén

Kivik