Insändare

Insändare: Snart inga äldre kvar i riksdagen

Sverige Artikeln publicerades
Foto: Fredrik Sandberg/TT

27 procent av valmanskåren är 65 år eller äldre och kommer att representeras av sex ledamöter i riksdagen – det borde vara 90.

Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ingen över 65 år i riks-dag. I Socialdemokraternas kongressbeslut ”att 25 procent ska vara under 35 år och var-annan ska vara kvinna” har man glömt bort de äldre.

Äldres representation i riksdagen har sjunkit kontinuerligt – elva 2006, åtta 2010 och nio 2014.

Vid valet 2022 riskerar äldre att helt sakna representation om inget görs.

Historielös-heten kommer att breda ut sig i riksdagen och ledamöternas kunskap baseras på rubriksätt-ningar i massmedia och kändisars facebooksidor.

Göte Lundqvist, Ystad

Äldres rätt i samhället