Insändare

Insändare: Socialdemokraterna bygger inte som de lovar

Ystad Artikeln publicerades
Ystadbostäder
Ystadbostäder

Replik till Kent Wallin (S), YA den 28 augusti. Kent Wallin beskyller mig för att ha kort minne. Uppenbarligen gäller det korta minnet också honom.

I partiorganet Aurora från augusti 2014 framhävs att det ska satsas på nybyggnation som är särskilt anpassad till yngre.

Hur många lägenheter med den inriktningen har Ystadbostäder uppfört under mandatperioden? Hur gick det med löftet om vindslägenheter och lägenheter i kollektivboende? Ägardirektivet till Ystadbostäder om att bygga 50 nya lägenheter om året har inte heller uppfyllts.

I artikeln utlovades också fler trygghetsboenden och särskilda boenden. Under de senaste fyra åren har inte tillkommit något.

Det står också i artikeln att äldre och sjuka inte kan vänta på att en bostad ska bli ledig. Idag står 32 personer i kö till särskilt boende.

Inget vallöfte inom detta område har socialdemokraterna uppfyllt. Ystads bostads-marknad hade stått stilla om vi fått förlita oss på Ystadsbostäders förmåga att bygga lägenheter.

Det är tur att privata aktörer kunnat bygga i en brinnande högkonjunktur, då Ystadbostäder med Lars Wollin (S) som ordförande inte kommit ur startblocken och ens närmat sig ägardirektivet om 50 nya bostäder om året.

Inte ens Kent Wallin kan väl vara nöjd med antalet nybyggda lägenheter under mandat-perioden, då det mest är bostadsrätter och villor som byggts. Det är lätt att gnälla på andra när man vill dölja sina egna misslyckanden.

Kristina Bendz (M)