Insändare

Insändare: Stå upp för entreprenörer som vågar satsa

Bollhusparken Artikeln publicerades
Hotell Fritiden.
Hotell Fritiden.

Jesús Alcalás redovisade i YA en granskning av hur beslutsgången i frågan om bygget av Hotell Fritiden ser ut. En mycket intressant läsning, speciellt för den som fortfarande lever i en kultur där man hatar entreprenörer.

Jesús Alcalá väljer dessutom att skriva: ”Exploatören” – som något ännu otäckare. Vi utläste tydligt, även om det var skickligt inlindat, att Jesús Alcalá vill få oss att se framför oss två entreprenörer som kommer att sko sig på alla oss andra.

Redogörelsen i artikeln av beslutsgången var intressant, men kan säkert ges en bakgrund som förklarar hur processen fungerar vid så här stora projekt. Att artikeln präglades av Jesús Alacalás starka ovilja mot projektets nackdelar var mycket tydligt. Det egna tyckandet dominerade.

”Några träd måste också falla, men med all respekt för vackra träd så saknar man dem inte efter en tid”

Vi är mycket förvånade över att ansvariga politiker inte har haft några synpunkter på artikeln. Att beslutsgången ser ut som den gör kan säkert förklaras med att det i en så stor process alltid dyker upp oförutsedda problem som måste lösas snabbt. Beslutsgången kan i alla detaljer inte vara transparent och ska inte heller vara det om man håller sig inom de regler som gäller. Utan att kunna allt i detalj har vi inga stora bekymmer med detta.

Vad som dock bekymrar oss är att ingen från politiskt håll uttryckt sin stora glädje över att vi har en entreprenör i kommunen som ser möjligheter och är beredd att satsa mycket stora belopp på att utveckla Ystad. Vi har hört siffran 160 miljoner! Det handlar inte om några skattepengar, utan man tar själv hela risken! Vi efterlyser en tydlig deklaration om vikten av entreprenörer generellt och i det här fallet att man tar sig an gamla Fritidsbadet.

”Hur lång tid tog det innan Konstmuseet, Bollen och Fritidbadet började passa in i stadsbilden och hur många träd måste man ta bort för att bygga dessa?”

Fritidsbadet var utdömt och kommer aldrig att kunna användas som bad igen. Att göra något annat av det utan att förändra förhållandena runt omkring är möjligt bara om kommunen – det vill säga vi – betalar med skattepengar. ”Exploatören” hade vid anbudsgivningen det bästa förslaget och betalade vad det kostade. Inte något reapris som Alacalá antyder. Deras idé kommer att tillföra Ystad en ny hotellanläggning med fantastiska faciliteter. De möter verkligen ett behov. Bristen på hotellrum och konferensmöjligheter är stort i Ystad.

Arkitektbyråerna Ahrlings och Belleville har ritat förslaget till Hotell Fritiden
Arkitektbyråerna Ahrlings och Belleville har ritat förslaget till Hotell Fritiden

All utveckling förutsätter förändringar. I det här fallet får vi ett högt hus som vi om några år kommer att vara stolta över. Några träd måste också falla, men med all respekt för vackra träd så saknar man dem inte efter en tid. I stället får vi något med ett annat mycket stort plusvärde. Vi är övertygade om att då projektet är klart så har vi en uppsnyggad park till glädje för alla.

En fundering avslutningsvis. Hur lång tid tog det innan Konstmuseet, Bollen och Fritidbadet började passa in i stadsbilden och hur många träd måste man ta bort för att bygga dessa?

Bo Johnsson och övriga styrelsen

Företagarna Ystad