Insändare

Insändare: Sverige måste stå bakom förbud mot kärnvapen

Insändare Artikeln publicerades
Foto: PrB/ TT /

Lars-Erik Lundin, regeringens ensamutredare om FN-konventionen för ett globalt förbud mot kärnvapen, kom till slutsatsen att Sverige inte ska skriva på förbudet mot kärnvapen.

Vi inom fredsrörelsen Kvinnor för fred ser det som en direkt reaktion på amerikanske försvarsministerns brev till svenska regeringen i höstas.

Brevets budskap var att om Sverige skriver under FN-konventionen så kommer det att få konsekvenser för ett svenskt militärt samarbete med USA och Nato.

Lundin framhåller Ickespridningsavtalet av kärnvapen (NPT) som överordnat, eftersom alla kärnvapenstater i FN:s säkerhetsråd har undertecknat det. Enligt NPT-avtalet förbinder sig kärnvapenstaterna att verka för en total nedrustning av kärnvapen.

NPT har funnits i 50 år. Har kärnvapnen försvunnit?

Förvisso har antalet stridsspetsar minskat betydligt, men kärnvapenstaterna har utvecklat effektivare och mindre vapen, som räcker för att förgöra allt levande på vårt klot.

Ska vi vänta i 50 år till? Kärnvapen är det största hotet mot mänsklighetens överlevnad.

Ican fick Nobels fredspris 2017 som ”Den ledande civilsamhälleliga aktören i kampen för ett förbud mot kärnvapen reglerat i internationell rätt”. Detta verkar helt ha gått utredaren förbi.

Kvinnor för fred anser som Ican att FN-konventionen om ett globalt kärnvapenförbud är en moralisk och politisk fråga. Det är inget juridiskt fall.

När Ican:s generalsekreterare tog emot priset höll hon ett mycket uppskattat tal där hon ställde frågan ”Ska kärnvapnen försvinna, eller vi? Det ena eller det andra kommer ske.

Den enda förnuftiga vägen är att eliminera risken för att hela mänskligheten utplånas av en impulshandling i plötslig vrede.”

Kvinnor för Fred ställer samma fråga till regeringen ”Ska kärnvapnen försvinna eller vi?”

Jea Jonsson

Tomelilla

Kvinnor för fred

Nätverket Kvinnor (och män) för fred, Ystad, Österlen