Insändare

Insändare: Sverigedemokraterna står för en jämställd politik

Ystad Artikeln publicerades

I Gunilla Olssons (S) insändare den 27 augusti beskylls återigen Sverigedemokraternas politik för att vara en diametral motsats till S-politiken i fråga om jämställdhet, men de fyra förslagen som nämns var ju ett svar på Carl-Arne Åhlins påhopp den 23 juli och står därmed inte i ett fritt sammanhang, utan grundas enbart på denna insändare.

I mitt svar till Carl-Arne Åhlin har jag i exemplifieringen angående sambeskattningen inte med ett ord nämnt vilken av makarna som hade högre respektive lägre lön – det är bara att gå in och läsa.

Gunilla Olsson nämner däremot själv att kvinnors lön är lägre än männens under punkten om föräldraförsäkringen. Detta är heller ingenting som jag i min insändare överhuvud taget berört.

Att det är på detta vis anser Sverigedemokraterna förvisso beklagligt, men så är det inte heller Sverigedemokraternas politik som realiserat denna löneskillnad - och detta tillstånd vill vi förändra. Löner ska givetvis vara jämställda utan hänsyn till vilket kön man tillhör.

Däremot vill Sverigedemokraterna inte att staten ska lägga sig i hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraförsäkringen. Detta anser vi att föräldrarna själva är bäst lämpade att avgöra, vilket i sin tur ger föräldrarna ett ansvar under frihet.

Beträffande avsnittet där aborträtten berörs, så finns detta väl dokumenterat på Socialstyrelsens hemsida. De flesta aborter i Sverige utförs i ett tidigt stadium av graviditeten.

Under 2017 utfördes 84 procent av aborterna före vecka 9 och 55 procent före vecka 7. Återigen så vill vi, liksom de flesta länderna i Europa, ha fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. Efter denna vecka bör det krävas tillstånd av Socialstyrelsen där hänsyn ska tagas till medicinska och/eller andra essentiella skäl.

I jämställdhetsfrågan i övrig så har ju Sverige en lång tradition där kvinnors rättigheter säkerställts - vilket är mycket bra.

Under de senaste åren har dock allt fler kvinnor upplevt en ökad otrygghet. Antalet anmälda sexualbrott har ökat trots att anmälningsbenägenheten har minskat. Hedersrelaterat våld och förtryck har etablerat sig som någon sorts märkliga företeelser.

Även vi inom Sverigedemokraterna vill ta krafttag mot exempelvis sexualbrottsligheten genom rejält skärpta straff. Vidare vill vi motverka hedersförtryck och därmed även förhindra könssegregering (som är starkt kulturellt styrt) i offentlig verksamhet.

Enligt Sverigedemokraterna så ska kvinnor i Sverige leva på samma villkor som männen, och det ska aldrig finnas några undantag för detta.

Leif Olsson Svensson

Sverigedemokraterna Ystad