Insändare

Insändare: Sverigedemokraternas familjepolitik – på riktigt

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Henrik Montgomery/TT

Carl-Arne Åhlin skrev i YA den 23 juli att SD vill återinföra sambeskattningen. SD är för ett införande av en frivillig sambeskattning. Det är en väsentlig skillnad mot vad Åhlin insinuerade, det vill säga att det skulle vara obligatoriskt.

En av grunderna till att vi inom Sverigedemokraterna inte driver denna fråga är att det skulle bli för dyrt. Familjer ska kunna välja själva på frivillig basis, och vill man sedan ha gemensam ekonomi ska man givetvis kunna ha detta.

Dagens system är djupt orättvist, där två högutbildade med vardera 400 000 kronor betalar mycket mindre i skatt än ett par med en högutbildad med 600 000 kronor i inkomst och en låginkomsttagare med 200 000 kronor i inkomst. Skillnaden är tusenlappar per månad.

Systemet med sambeskattning ger endast effekt där marginalskattesatserna är olika mellan makarna. I fall med stor inkomstsspridning, där ena maken tjänar 600 000 kronor och den andra tjänar 200 000, skulle sambeskattningssystemet leda till en skattelättnad om hela 41 162 kronor.

I Tyskland har man haft frivillig sambeskattning sedan 1958 och där väljer runt hälften av landets skattebetalare att sambeskattas.

Beträffande aborträtten så är vi djupt oroade över de höga aborttalen. Här skulle det vara på plats med en nationell handlingsplan för att få till stånd en reducering av aborttalen.

Liksom de flesta länderna i Europa förordar SD fri abort fram till den tolfte graviditetsveckan. För abort efter den tolfte veckan till följd av medicinska eller andra essentiella skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen.

Att belysa i sammanhanget är att de flesta aborter som görs idag sker innan vecka 12.

Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Detta ska vi slå vakt om.

SD ser däremot med stor oro på förslag om att staten i ännu högre omfattning än idag ska lägga sig i hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraförsäkringen.

Enligt vår synvinkel är det föräldrarna som är bäst lämpade att avgöra hur fördelningen mellan föräldrarna vad gäller föräldraledighet ska se ut. Vi vill med detta ge föräldrarna fullständig frihet att avgöra hur föräldraförsäkringen ska utnyttjas.

Beträffande vårdnadsbidraget är SD inte ute efter att skapa hemmafruar. Vi sänker oss inte så lågt i vår tankeverksamhet.

Vi vill däremot avsevärt höja vårdnadsbidraget jämfört med dagens nivå. En förskoleplats kostar mellan 80 000 och 140 000 kronor per år.

Vi anser det är rimligt att föräldrar som frivilligt väljer att ta hand om barn på annat sätt kompenseras för detta.

Leif Olsson Svensson

Sverigedemokraterna Ystad