Insändare

Insändare: Träd förtjänar att behandlas med respekt

Österlen Artikeln publicerades
Foto: Carl Johan Engvall

Nu är det dags för den årliga motorsågsmassakern igen. Längs de skånska vägarna ser vi avslitna och söndertuggade buskar och träd. Detta är ren vandalism och har inget med naturvård att göra.

Striden om lindarna i Ystad, och stympningen av lindarna vid Löderups kyrka är ytterligare exempel på hur människan misshandlar och skövlar växtvärlden.

Okunskapen om växterna är stor. Ändå är inget mänskligt liv möjligt utan växter. Växterna omvandlar solljus, vatten och koldioxid till livsmedel, läkemedel och njutningsmedel som vi människor använder dagligen.

Växter är vackra oskyldiga varelser som är helt avgörande för djurs och människors överlevnad. Växterna skulle klara sig utmärkt utan människan, men vi skulle gå under utan dem.

Förra året utkom en oerhört tankeväckande bok med titeln "Intelligenta växter", skriven av italienarna professor Stefan Mancuso och vetenskapsjournalisten Alessandra Viola. Professor Mancuso är grundare av det nya forskningsområdet växtneurobiologi.

Den moderna forskningen visar att växter är utrustade med olika sinnen och känsloliv, att de kommunicerar med varandra, att de sover, att de kan minnas och att de kan lösa problem. Kort sagt måste de betraktas som intelligenta varelser.

Man uppskattar att vi bara känner till mellan 5 och 10 procent av jordens alla växtarter, och att de flesta av våra läkemedel har sitt ursprung i växter.

Redan 2008 publicerade EKAH, den schweiziska federala nämnden för etik inom icke-mänsklig bioteknik, ett dokument om vår skyldighet att visa moralisk hänsyn till växter.

Enligt Mancuso är denna diskussion om växternas värdighet ett första steg mot ett erkännande av att växter har rättigheter oberoende av människans intressen.

Växter ska alltså respekteras som alla andra levande varelser, och vi människor har förpliktelser emot dem.

Växter kan därför inte behandlas godtyckligt och ovärdigt, som i fallet med lindarna på Löderups kyrkogård, eller vegetationen längs våra vägar.

Att stympa och urskillningslöst förstöra träd, buskar och örter är moraliskt förkastligt. Växterna måste få ett starkare skydd i lagstiftning.

Jan G Bruhn

Tina Ödeen

Östra Ingelstad