Insändare

Insändare: Trafiksäkerhet kräver intrång

Österlen Artikeln publicerades
Här tar cykelvägen slut idag strax innan Hammar.
Här tar cykelvägen slut idag strax innan Hammar.

Precis som fredagens insändare ”Cykelväg på norra sidan blir trafiksäkrare” skriver kommer vissa fastigheter belastas med ett intrång oavsett om den kommer att anläggas på norra eller södra sidan.

Ur trafiksäkerhet kommer för alla trafikanter såväl cyklister, fotgängare, funktionshindrade samt bilister, tunga lastbilstrafik och lantbruksfordon att bli mycket säkrare om cykelvägen anläggs på södra sidan.

Här ges dessutom möjligheter att utnyttja nära naturligt intilliggande markvägar i landskapet på större delen av de 22 kilometrarna.

Målet måste vara att gång och cykelvägens nyttjare inte ska i så stor utsträckning behöva korsa den livligt trafikerade landsvägen, med oftast höga hastigheter, samt att minimera konfliktsituationer för bilister och verksamhetsutövare.

Om cykelvägen anläggs på södra sidan så behöver inte nyttjarna korsa landsvägen, när de ska svänga ner till de olika målpunkterna, som till 90 procent ligger på södra sidan.

Om de inte ska svänga och endast passera avfarterna till målpunkterna så har den korsande trafiken betydligt lägre hastighet.

Cykelvägens korsningar av vägar och intrång på fastigheter blir betydligt färre på södra sidan jämfört om den anläggs på landsidan.

Dessutom störs året runt-verksamheten betydligt mindre om gång- och cykelvägen läggs på den södra sidan, som till exempel alla tunga transporter av produkter från och till den odlade åkermarken respektive förädling.

Trafikverkets projektledning måste ta större hänsyn till först och främst trafiksäkerhet och attraktion, men också till boendes idyller och näringsidkares verksamheter, som skapat Österlens attraktionskraft.

Torsten Thuresson

Löderup

Hans Christerson

Kåseberga