Insändare

Insändare: Två missuppfattningar om hamnutbyggnaden

Ystad Artikeln publicerades
flygfoto över hamnen i ystad
Foto: Sprisse Nilsson
flygfoto över hamnen i ystad

Svar på insändare från Kjell Åberg och Bo Isacsson med frågor om hamnen i YA 1 augusti. Ystad har förvisso en hög belåningsgrad, men skribenterna glömmer att det finns en ännu högre tillgångssida. Det är ju detta förhållande som finansinstituten tittar noga på för att bedöma om kommunen är kreditvärdig.

När det gäller Ystad kommuns låneskuld så är det de kommunala bolagen som har den största låneandelen. Det finns absolut inget alarmerande med den här upplåningen, dessutom genererar bolagen ett rejält överskott varje år.

De investeringar som skribenterna räknar upp i form av arena, badhus, vattenverk och reningsverk är nödvändiga utifrån flera aspekter. Det handlar främst om att de tidigare anläggningarna var uttjänta och behövde ersättas med bland annat modern teknik, men också om att tillväxten behöver mer kapacitet.

Vi behöver klara upp två missuppfattningar. Investeringen på cirka 1 miljard kronor ska inte betalas på tio år. Investeringarna i hamnen av olika karaktär kommer att ha avskrivningstider på 50-75 år, vilket är normalt för denna typ av investeringar.

På samma sätt hanteras andra investeringar i kommunen, till exempel badhuset och arenan. Skillnaden är att de inte genererar små intäkter.

Den andra missuppfattningen är påståendet att staten inte anser Ystads hamn vara prioriterad. Staten har pekat ut vår hamn som ett riksintresse för sjöfarten.

Just nu har Ystads kommun dialog med Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken om ansökan om lån för nyinvesteringar.

Det är de första tio åren i avskrivningsplanen som hamnverksamheten behöver ta hjälp från koncernen för att finansiera räntan, därefter ska hamnen själv klara av finansieringen med hjälp av intäkterna. Hamnen har sedan år 2000 levererat cirka 600 miljoner till Ystads kommun och har 60 miljoner i eget kapital.

Frågan om kontraktens längd är en förhandlingsfråga med rederierna, men självklart är utgångspunkten så långa kontrakt som möjligt.

Den 21 juni 2018 träffades Ystad,s Helsingborgs och Trelleborgs kommuner för ett gemensamt möte med Region Skåne, Trafikverket och länsstyrelsen. Tillsammans med näringslivet vill hamnarna gå samman och påverka staten att prioritera satsningar på infrastrukturen till hamnarna.

Ystads hamn är idag Sveriges största hamn med färjetrafik till Polen. Infrastrukturen är viktig, inte bara för hamnens, utan i ännu större grad för Ystads och övrig kommuners i sydöstra Skåne framtid.

I samband med att den fördjupade översiktsplanen antogs av ett enigt fullmäktige, beslutades i juni 2016 att påbörja hamnutbyggnaden.

I december 2016 godkände kommunfullmäktige en särskild miljökonsekvensbeskrivning som finns att läsa på Ystads kommuns hemsida , ystad.se/bygg och miljö/planer och program/FÖP Ystad.

Vi ser fram emot en ny tillgänglig stadsdel som kommer att växa fram på ett av Ystads attraktivaste läge vid inre hamnen nära havet, nära gamla staden, nära tågstationen och färjan till och från Europa.

Kent Mårtensson (S)

Eva Bramsvik Håkansson (C)