Insändare

Insändare: Varför beskattas inte utländsk trafik i Sverige

Trafik Artikeln publicerades
Utländska åkerier borde beskattas när de kör på svenska vägar precis som svenska när e kör utomlands, menar insändarskrbenten.
Utländska åkerier borde beskattas när de kör på svenska vägar precis som svenska när e kör utomlands, menar insändarskrbenten.

Möjligen är samtliga partier överens i en enda fråga – nämligen att något måste göras åt transportsektorn. Miljömässiga skäl är huvudsyftet. Men säkerligen också ekonomiska.

Med förvåning har jag dock konstaterat att förslag saknas rörande att avgiftsbelägga utlandstrafik i Sverige.

Sverige skulle behöva investera i nya transportsystem och underhåll av vägnätet. Pengar behövs för detta.

Många länder har med framgång sett till att utlänningar är med och betalar. Varenda utländsk buss som kör i Danmark eller Tyskland betalar vägmoms/vägavgift. Tydligen finns det ingen EU-regel som förhindrar detta.

För varje svensk buss handlar det om flera tusen kronor per tur genom länderna. I exempelvis Polen, Österrike och Schweiz gäller detta även personbilar.

Tillvägagångssättet för betalning är i dessa länder enkelt. Man köper en datumstämplad vinjett för att fästas i vindrutan. Vinjetterna köps på bensinstationerna. Saknar fordonet en dylik blir det böter.

Andra länder som Frankrike och Spanien har ju som bekant vissa vägar avgiftsbelagda. Mot bakgrund av det stora inflöde av utländska bilburna och ”bussburna” till vårt land, inte minst på grund av den för turisterna gynnsamma svenska kronans värde, känns det än mer angeläget. Varför gå miste om en skatt som inte "drabbar väljarna”?

Ingen ska heller tro att turisterna stannar hemma för att vi tar ut en vägavgift.

Dagligen kan vi konstatera konvojer av lastbilar som kör genom Skåne. Från Ystad och Trelleborg lossar färjorna 100-tals utländska långtradare dagligen.

Varför hörs inte den svenska åkeri- och bussbranschen i debatten? I min enfald vill jag tro att svenska åkerier inte är nöjda. Själva betalar vi ju fordonsskatt i sitt eget land och dessutom vägskatt/vägavgift vid trafik i andra länder.

Kan tystnaden möjligen bero på att svenska storåkerier har dotterbolag och fordon inregistrerade i lågskatteländer och undviker på det sättet både fordonskatt och vägskatt/vägavgift när man kör i Sverige?

Miljözoner i våra storstäder har medfört investeringar för inköp av nya fordon med Euro 6-norm för landets åkare.

Grannlandet Danmark brukar allt oftare tas som exempel i den aktuella politiska debatten. På det här området gör man ständiga kontroller, inte minst i Köpenhamn, av fordonens miljöstatus och registrering av den utländska vägskatten/avgiften.

Har man inte handlingarna i ordning utdöms dryga böter.

Politiker gör något En skatt som påverkar, men inte drabbar.

Lennart Torgeby

Smedstorp