Insändare

Insändare: Varför har ishall i Ystad blivit en ickefråga?

Ystad Artikeln publicerades
Foto: Braastad,Audun

Ystad hade Åvalla isbana under åren 1958–1977.

Många ”gamla” Ystadsbor känner säkert till historien om Åvalla och IK Pandora som till slut ledde till att anläggningen monterades ner och såldes till Åmåls kommun för 35 000 kronor. Beslutet föregicks av mycket politiskt svek.

En ishall har efterfrågats vid flera tillfällen men svaret har alltid blivit nej, vi har inga pengar.

2006 skänkte en 83-årig lantbrukare och hans särbo fem miljoner kronor till Ystads kommun, att placeras i en stiftelse. Pengarna skulle användas till att bidra till finansieringen av en ishall i Ystad. Man ville göra något för ungdomarna i Ystad.

Avkastningen på den del som ej använts till byggnation skulle främja ungdomsidrott med anknytning till ishallen. Pengarna placerades i en stiftelse, Ishall i Ystad.

Hur stort är kapitalet i stiftelsen i dag efter tolv år? Vad händer med stiftelsen?

Ystad har ingen ny ishall och någon vilja att bygga någon finns tydligen inte, vare sig privat eller kommunalt.

Enligt våra politiker är ishallen lagd på is och är en ickefråga.

Jag tror inte att donatorernas mening var att deras pengar skulle läggas på is eller bli till en icke fråga.

Donationen skulle användas till byggnation av en ishall så snart som möjligt, vilket också framgår av gåvobrevet. Varför inkluderades inte en ishall i arenabygget, i detaljplanen för området runt arenan finns det inritat möjlighet att bygga en ishall?

Conny Jönsson