Insändare

Insändare: Varför svartmålar SD Skurups skolor?

Skurup Artikeln publicerades

I insändare efter insändare har Lars Nyström (SD) och Jimmy Nilsson (SD) påstått att skolan i Skurup är en "katastrof"

Sverigedemokraterna har lämnat in ett 40-tal motioner under 2017–2018 till kommunfullmäktige. Vad handlar då dessa motioner om?

Nästan hälften handlar om, eller har anknytning till, flyktingar, invandrare, ensamkommande barn och tiggare. Övriga motioner har ofta handlat om till exempel införa fritt internet på lämpliga platser, solpaneler på kommunens tak, parkbänk med laddstationer, installera cykelpumpar i de större orterna i kommunen och luftledningar i kommunen.

Inte en enda motion har lämnats in till kommunfullmäktige om vad SD vill att man ska göra för att skolan skall bli bättre.

Jimmy Nilsson (SD) är vice ordförande i skol- och utbildningsutskottet och ledamot i skol- och utbildningsberedningen. Har SD lagt några förslag där då? Nej inte ett enda.

Som vice ordförande har man ett stort ansvar för att verksamheten drivs framåt och resulterar i en bra skola.

När man sitter i ett utskott eller beredning ska man arbeta aktivt för att den verksamhet man är vald att arbeta med ska bli så bra som möjligt.

Att då försöka ge bilden av att Skurups skola är urkass är ett underkännande av både sig själv som politiker och att ens parti inte har några lösningar.

En röst på SD gör inte en bra skola ännu bättre. Det räcker inte med att ta av sig mössan.

Tommy Göransson

Skurupsbo som röstar S