Insändare

Insändare: Vi är bekymrade över låsningen i hamnfrågan

Ystad Artikeln publicerades
Drönarbilder hamnen
Drönarbilder hamnen

Företagarna Ystad, med sina drygt 200 medlemmar, har en viktig uppgift i att hjälpa till att förstärka en kultur som stimulerar dynamik och skapar hållbar tillväxt.

Vi har starkt bidragit till detta, bland annat genom att satsa betydande belopp i olika arrangemang och i vår tidning För Ystad.

Ystad slåss nu i toppen bland de kommuner som har det bästa näringslivsklimatet.

Klarar inte den politiska ledning av att hantera hamnfrågan på ett ansvarsfullt sätt så kommer detta att sänka trovärdigheten för kommunen och försämra den positiva anda som nu präglar näringslivet och samverkan mellan detta och kommunen. Det här gör oss mycket bekymrade.

Företagarna har under lång tid engagerat sig i hamnfrågan och försökt bidra till att hamnen utvecklas. Vi beklagar därför den nuvarande situationen.

Anmärkningsvärt är att man först i avgörande skede ser så olika på en avgörande princip.

Är Socialdemokraterna beredda att på sikt avveckla hamnen för principen att den ska till ägas av kommunen till 100 procent? Många andra hamnar drivs av privata ägare/delägare.

Är Moderaterna beredda att sänka frågan därför att man inte kan gå från principen om privat delägarskap. I många hamnkommuner ägs infrastrukturen, till vilken en hamn räknas, av kommunen.

Oppositionen hänvisar till att man inte får kontinuerlig information, vilket förmodligen är fallet. Men får man inte information ser man till att skaffa den.

Den information som ligger bakom denna artikel baserar sig på vad som synts i massmedia.

Vi tror att frågan skulle vunnit på fler ”lägesrapporter” under hand också till oss vanliga ”medarbetare” i kommunen.

Vi är nu rädda att frågan blockeras av prestige vilket vi som företagarorganisation och skattebetalare självklart inte kan acceptera.

Ingvar Öberg

Ordförande

Bo Johnson

Sekreterare

På uppdrag från styrelsen, Företagarna Ystad