Insändare

Insändare: Vi har gjort mycket för Svarte

Ystad Artikeln publicerades
Svarte skylt
Svarte skylt

Christian Persson, du skriver i din insändare 21 augusti att inget har hänt i den S+C- ledda politiken den senaste mandatperioden.

Att vinna väljare och röster genom att säga att den andre har gjort ett dåligt arbete är inte riktigt min melodi. Det viktiga för oss Socialdemokraterna är att leverera hela mandatperioden, inte bara den månad det är val.

Svarte är fantastiskt att bo i och underbart att besöka. Till vår stora glädje finns det också en tågstation på orten.

Flera människor kommer till Svarte på tillfälliga besök och njuter av naturen, stranden och havet. Andra kommer för att besöka bekanta.

En del kommer enbart till Svarte för att använda den som pendlarort. Att använda Svarte som sin pendlarort har vare sig bilparkering eller cykelparkering bäring på i dagsläget.

De ledande styret har regelbunden dialog med byalaget i Svarte genom ”Fokus i byarna” detta har lett till att vi pengar nu finns avsatta i vår budget för att finansiera en parkering i anslutning till tågstationen efter önskemål från byalaget.

Samarbetet mellan politik och byalag har också lett till att Svarte har ett utegym för vuxna, en tillgänglighetsramp till stranden, en upprustning av gångtunneln under kustvägen, trottoar i Balkåkra och en bättre övergång till idrottsplatsen.

Utöver det har Svarte beviljats investeringsbidrag till konstgräs och belysning på idrottsplatsen

Kent Mårtensson som ledande politiker i Ystads kommun och Sösk har naturligtvis gjort tydliga påtryckningar till trafikverket gällande att Svarte blir ändhållplats när spåren utökas hösten 2019. Den situationen är mycket svår att lösa, men den är också viktigt att använda sin egen personliga förmåga till lösningar såsom samåkning, cykling eller annat – den perioden.

Gällande skolan i Svarte är det självklart så att politiken är i nära dialog med behoven och måste arbeta utifrån de signaler som kommer. De signaler som kan förutspås gällande demografiska förändringar och nybyggnation är inplanerade gällande skolplatser och utbyggnader.

Projektering gällande förskola är snart klar.

Planering för ny skolbyggnad pågår för att komma ifrån paviljongsanvändadet som ingen önskar.

Den generationsväxling som för närvarande sker i Svarte har inte helt kunnat förutspås. Det vill säga att den äldre generationen har valt att flytta från Svarte och har gett utrymme för många barnfamiljer att flytta hit för att njuta av denna ort.

Det påverkar såklart också antalet barn i skolan och kommer att hanteras på bästa sätt med elevernas behov i centrum.

Christian Persson det är viktigt att göra sin läxa, det har vi gjort.

Cecilia Magnusson-Svärd (S)