Insändare

Insändare: Vi klarar oss inte utan bin

Österlen Artikeln publicerades
Foto: Staffan Lindbom

Som aktiv biodlare och medlem i förening om biodling vill jag skriva en tankesnurra till artikeln i YA fredagen 1 mars om sockerbetsodling och biodling.

Jag är född och uppvuxen inom lantbruk, hjälpt till med diverse göromål inom odlingarna och är väl insatt med att betodlingen är en ryggrad för våra skånska lantbrukare.

Vi klarar oss inte utan vårt livsviktiga svenska lantbruk, men har vi råd att tappa bort de små bina som ser till att vi får mat på bordet genom pollinering?

På Jordbruksverkets hemsida går att läsa att värdet av pollineringen som våra honungsbin utför är jämförbart med 260-466 miljoner kronor, till denna summa pengar kommer pollineringen från övriga fritt levande insekter. Har lantbruket "råd" att bortse från denna livsviktiga "inkomstkälla".

Användningen av neonikotindioder påverkar naturens naturliga rytm och naturens viktigt pollinatörer, vilken påverkan det får i längden på människan vet vi inte idag.

Debatten handlar således inte bara om vår honungs bin utan alla levande individer som delar vårt gemensamma jordklot.

Ystads Allehanda borde vara källkritiska och vara insatta hur neonikotinoider utplånar våra vilda solitärbin och andra fritt levande insekter innan fler artiklar publiceras.

Johan Wallin

Biodlare, Tomelilla