Insändare

Insändare: Vi lever i mötenas tidevarv

Ystad Artikeln publicerades
Sammantrådesrum
Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Sammantrådesrum

Trots att vi lever i en digital värld är vi nedtyngda av möten och sammanträden. Varför sköter vi inte vår kommunikation betydligt mer via olika digitala medier?

Under min tid i den politiska världen men också som medborgare har jag förundrat mig över hur många möten politiker och tjänstemän förväntas deltaga i. Flera av dem känns verkligen inte så fruktbara och nödvändiga. Det gäller verkligen att våga prioritera.

Att välja bort är naturligtvis inte lätt men det borde ligga i allas rättighet och skyldighet att göra.

Mötestillfällen kostar väldigt mycket pengar exempelvis i form av körkostnader, förlorad arbetstid, arvoden. Dessa pengar hade behövts ute i verksamheten där de med all säkerhet gjort betydligt större nytta.

Demokratin får kosta pengar och att mötas fysiskt är viktigt. Jag delar principiellt denna åsikt.

Mängden fysiska möten anser jag ändå kan begränsas till betydligt färre och meningsfullare utan att vi därför ger avkall på den demokratiska processen.

Med de möjligheter som finns idag kan kommunikationsbehoven göras mycket effektivare och resurssnålare. Politiker och tjänstemän hade då förhoppningsvis också fått mera tid för medborgarna och sina uppdrag.

En festlig men också en alarmerande händelse råkade jag själv vara en del av häromdagen. Vi var ett antal personer som skulle bestämma en mötestid – alla hade sina kalendrar (Iphones) uppe.

Otroligt men det tog väldigt lång tid innan vi kom fram till någon tidpunkt som passade alla. Kalendrarna var nämligen fullspäckade med inplanerade möten.

Som medborgare men också politiker upplever jag att det är nästintill omöjligt att nå tjänstemän i tid. Dessa är ofta upptagna och inte på plats. Även om man önskar att dessa ska ringa upp är det inte alltid att detta fungerar.

Medborgarnas demokratiska rättighet kommer därmed på skam, frustrationen ökar, tilliten minskar och frågans aktualitet och betydelse förloras.

Det borde verkligen även ligga i tjänstemännens intresse att öka sin tillgänglighet på bekostnad av alla möten – eller har jag möjligen missat poängen.

Avslutningsvis borde vi införa en kommunal policy där vi uppmuntrar till digitala möten, begränsar de fysiska samt mängden resor och deltagande i arrangemang utanför kommunen.

Vi skulle bli effektivare, tillgängligare och samtidigt bli resurssnålare på hemmaplan.

Göran Göransson (KD)

Ystad