Insändare

Insändare: Vi prioriterar barn och äldre

Sjöbo Artikeln publicerades

Jag, Mariana Ramelius samt Fredrik Jönsson och Patrik Ramelius kandiderar för Trygghetspartiet i september. Vi vill belysa vad som händer i kommunen för våra medborgare, vi vill vara med och föra de äldre och barnens röst i kommunfullmäktige.

Vi brinner för de äldre och barnens bästa i vår kommun och inte för att vi ska vara så många politiker som möjligt.

De styrande har sagt att den politikerorganisation som röstades fram, i juni i år, är bra för demokratin, men vi håller inte med.

Demokrati handlar om att låta alla partier vara med och säga sitt, och sedan röstar man och kommer fram till ett majoritet beslut. Med andra ord handlar det inte om mängden politiker i varje nämnd, för har ett parti mest mandat, och kommer i majoritetsställning, så kan man vara hur många ledamöter som helst från varje parti för partiet/ samstyrande partier är alltid i majoritet.

Jag antar att ”de fem” tycker att:

Om vi inte ökar ledamöter eller om vi drar ner på kommunfullmäktige så finns det risk att något parti åker ut ur KF och det är odemokratiskt? Tänk då att bland de fem finns i alla fall ett parti som kan trilla ur.

Enligt oss är det inte så för då har inte partiet tillräckligt med medborgare som anser att de för deras politik. Med det resonemanget finns det många partier som borde få komma in i kommunfullmäktige.

Så vi skulle kunna, enligt oss, dra ner på politiker och ge exempelvis de äldre lägre avgifter på maten.

Demokrati för oss är att få vara med och tala om vad man står för, samt vara med och styra i en kommun om man är bland de som har flest mandat.

Men i Sjöbo kommun så utesluter man partier från att omtala sin politik på Val 2018, demokratiskt?

Vissa partier utesluter även andra partier i framtida samarbete och det gör man redan i nuläget, och därmed gör man det oberoende hur många mandat dessa partier kommer att få, demokratiskt?

Till slut, Trygghetspartiet önskar inte komma in i ”Val 2018” för det forumet är styrt med järnhand, enligt oss, men det fanns ett annat parti som önskade och det hade varit demokrati att släppa in dem.

En röst på Trygghetspartiet i Sjöbo kommun är en röst för prioritering på de äldre och barnen, och vi kommer att belysa och föra deras talan om vi kommer in i kommunfullmäktige.

Trygghetspartiet

Mariana Ramelius

Fredrik Jönsson

Patrik Ramelius

PS: Tack till Ystad Allehanda för att ni så snabbt dementerade att min, Mariana, insändare om arbetstelefoner inte var något som berörde SD.