Insändare

Insändare: Vi satsar på seniorer i Ystads kommun

Ystad Artikeln publicerades
Ljuskällan
Foto: Mark Hanlon
Ljuskällan

De senaste fyra åren har vi gjort satsningar för att förbättra för er seniorer. Vi har infört gratis kollektivtrafik för er som är över 75 år. Tagit bort avgift för tekniska hjälpmedel. Infört kyrkoavgiften som grund för vad som ska betalas i äldreomsorgsavgift, vilket gör att de som har äldreomsorg får mer kvar i plånboken.

Vi har anställt fler i hemtjänsten och på de särskilda boendena. Satsning har gjorts på demensvården. Arbete genomförs för att den som har äldreomsorg ska få träffa så få personer som möjligt. Detta vill vi satsa vidare på.

Två Seniorernas hus, ett i Ystad och ett i Löderup, har invigts. Mer resurser har avsatts till aktiviteter inom äldreomsorgen. En kulturgaranti har införts som ger den som har äldreomsorg kulturinsatser exempelvis i form av Musik i hemmet.

Digitaliseringen av larm har skett där kostnadsökningen står kommunen helt för.

Förändring av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen så den utgår från individens behov och önskemål.

Dietist har anställts för att tillsammans med er äldre inom äldreomsorgen och personal gemensamt arbeta med att utveckla maten och måltiderna.

Vi hoppas få ert stöd i att fortsätta med satsningar. Inför nästa år vill vi satsa mer på demensvården, speciellt på demensteamet. Det ska fortsättas med att anställa mer personal inom hemtjänst och på särskilda boenden. Anhörigstödet ska byggas ut.

Vi vill att det ska göras en satsning där äldre ska kunna erbjudas olika former av friskvård och andra aktiviteter tillsammans med föreningslivet. Vi vill satsa på tryggheten för er seniorer. Ingen ska känna sig ensam inom äldreomsorgen i Ystads kommun.

Den goa måltiden ska det satsas mer på. Maten ska vara god och måltiderna berikande och trevliga. Personalen ska få utbildning i äldres psykiska ohälsa.

Vi vill att det ska satsas på att bygga fler trygghetsboenden för äldre, även på landsbygden. Fler äldreboenden ska också byggas.

I planeringen ligger nu en utbyggnad av Ljuskällan med ett kök samt ett helt nytt äldreboende i stadsdelen Trädgårdsstaden. Boende ska byggas som riktar sig till yngre dementa. Wifi till de boende ska finnas på alla våra äldreboenden.

Vi vill jobba vidare med att satsa på den mycket viktiga äldreomsorgen under kommande mandatperiod. Vi ska bli en av landets bästa kommuner för seniorer.

Satsningar som stärker självständigheten, delaktigheten och friheten. Seniorlivet ska vara tryggt.

Roger Jönsson (S)

Ordförande Socialnämnden Ystads kommun