Insändare

Insändare. Ystad är framtidens LSS-kommun.

Ystad Artikeln publicerades

ut att vi nu äntligen kommer att göra ännu mer för att inkludera våra medborgare med funktionsvariationer.

Det är med stor glädje att vi i vårt kommunala handlingsprogram nu har tagit steget fullt

Det är ett jobb som vi med funktionsvariationer i Socialdemokraterna i Ystad har jobbat för i ett antal år, nu bär vårt arbete frukt.

Så det lönar sig att bli medlem i ett parti och där börja jobba för sina hjärtefrågor. Ni som tycker att det inte är lönt att gå med i ett parti för att ni inte tror att ingen kommer att lyssna på er kan se här att så inte är fallet, socialdemokraterna i Ystad där lyssnar dom.

Detta kommunala handlingsprogram är mycket bra utformat på alla punkter men det bästa är att för första gången i vårt handlingsprogram finns nu vi med funktionsvariationer med i en särskild kolumn.

Vi i socialdemokraterna i Ystad vill under mandatperioden göra detta.

Att bli årets LSS-kommun

Att tillsammans med näringslivet och föreningslivet kunna erbjuda mer daglig verksamhet.

Att fler med funktionsvariation ska kunna ha en anställning med ett anpassat arbete.

Att utöka antalet boendestödjare och ledsagare.

Att tillsammans med föreningslivet arbeta med att ge fler personer inom LSS möjlighet att delta i kultur- och fritidsutbudet i kommunen.

Att utveckla kommunen som turistmetropol för personer med funktionsvariationer.

Att utöka medborgardialog med politiken för brukare och anhöriga inom LSS-området och funktionsvariationsområdet.

Det finns även en skrivelse om personalen i kommunala handlingsprogrammet som heter ”Den trygga personalen” där det även omnämns om dom arbetsledandande funktionerna, så ingen är glömd.

Vi vill även öka vår dialog med funktionsvariationsrörelsen så även med Brukar- och Anhörigråd, dom har ju en viktig funktion i kommunen när dom för deras talan, inte alla som kan det ju.

Men vi kan ju inte genomföra detta utan ert förtroende i valet kära kommuninvånare, så det hänger på att ni ger oss förtroende för en ny mandatperiod.

Så hjälp oss med funktionsvariationer att jobba med detta i vår kommun.

Sosse med ME/fibromyalgi diagnos och aktivt jobbande socialdemokrat.

Dan-Peter Nilsson

Fullmäktige kandidat