Insändare

Insändare: Ystads hamn är ett kommunalt spöke

Ystad Artikeln publicerades
Diskussionen om Ystads hamn fortsätter.
Diskussionen om Ystads hamn fortsätter.

18 oktober fanns en artikel publicerad om utbyggnaden av hamnen som verkar som socker för en geting. Bland annat moderaterna talar om att eventuellt tänka om.

Sockerbiten som drar är EU-bidraget till utbyggnaden. Två socialdemokratiska inlägg har publicerats som absolut vill att kommunen ska skynda på och besluta i detta ärende som har fortgått i många år.

Det kan finnas skäl att erinra stadens politiska elit att 200 svenska miljoner är en liten skvätt mot en total kostnad för byggprojektet på, ska vi säga 2 till 2,5 miljarder.

Socialdemokraterna har inte visat upp en totalkostnadsberäkning för projektet för Ystadsborna, därför är min kostnadsberäkning mellan tummen och pekfingret som är det enda som finns.

Det är pengar i en omfattning som en liten kommun bör undvika att dra på sig. Det som är fullständigt ofattbart är att något parti vill utsätta en hel stadsbefolkning för sådana risker.

Det är förvånansvärt att kommuner, som egentligen måste anses som amatörer, i denna fråga kan ha befogenheter att bedriva affärsverksamhet och konkurrera med varandra om rederiers gunst med ”skattebetalarnas” pengar. Det kan faktiskt sluta med en skuldsättning som kommer att drabba Ystads skattebetalare på det grövsta.

I sig tycker jag att det är en statlig uppgift att svara för infrastruktur i landet, som berör landets möjligheter att bedriva verksamhet i vår globala värld

I en värld som har att lösa krav, med nästan övermäktiga svårigheter, vad gäller klimatet och dess följder är det katastrofalt att överhuvudtaget diskutera hamnutbyggnad när man ingenting vet om havshöjningar och dess inverkan.

Följderna av klimatförändringar och dess inverkan på vår kust med de åar som vi har att ta hänsyn till är ett övermäktigt arbete för en liten kommun att ta på sig. Det borde statsmakterna begripa!

För min del är det självklart när det gäller klimatet att det är svenska staten som har det slutliga ansvaret för vad vi ska göra. Riksdagens organisation bör utökas med ett ytterligare utskott som förses med expertpanel som i samarbete med SMHI svarar för det tekniska underlaget. Statens regionala organ, länsstyrelserna, bör ha ansvaret för klimatarbetet på denna nivå.

Min slutsats när det gäller hamnutbyggnaden är lägg den i vila säg 10 år, då kan man övervaka vad som händer med havshöjningarna för att ha underlag för framtiden.

Per Henrik Wetterlöf

Ystad