Insändare

Inte bättre vård – bara större skillnader

Kevin Rasmussen (S) ,

Det finns inga som helst bevis för att privatisering av sjukhus skapar en effektivare och mer ekonomisk vård. Däremot är det klargjort att det skapar skillnader vårdtagare emellan men det är kanske det som är meningen med privatisering av sjukhus?

Sverige har gått extremt långt i privatiseringen av offentlig sektor. Det gör inte bara att miljarder som skulle gått till välfärd i stället går till privata vinster, det gör också att den demokratiska kontrollen går förlorad.

Enligt mig borde det lagstiftas om att folket alltid borde få säga sitt vid utförsäljning av offentligt ägda verksamheter.

Under förra mandatperioden i Region Skåne så valde man att flytta kirurgin från Ystads lasarett till Kristianstads lasarett. Efter en tid och åtskilliga miljoner i onödiga utgifter så valde man att flytta tillbaka.

Dessa pengar hade gjort betydligt mer nytta hos patienter och anställda.

Att man underfinansierar sjukvård i Region Skåne genom att ha den lägsta skatten i landet är bara ett sätt att få folk att bli missnöjda med det offentliga och titta på privata alternativ.

Tror inte alls på privatisering av sjukhus däremot gillar jag Alliansen i Skånes förslag om arbetarstyre.

Överraskad men positiv till att även Allians-politiker kan se fördelar med att ge arbetstagare mer inflytande. Att kunna påverka sitt arbete är viktigt både för trivsel och hälsan.