Insändare

Investera i ungdomarna och ge dem utbildning

Ystad Artikeln publicerades

I Marie-Louise Wentzels insändare 15 december 2017 kan vi läsa om en afghansk pojke, som av Ystad kommun förvägras möjlighet till skolgång i enlighet med svensk skollag.

Ge ungdomarna undervisning så väl de behöver, anser insändarskribenterna.
Foto: Dan Hansson/TT
Ge ungdomarna undervisning så väl de behöver, anser insändarskribenterna.

Han tillhör en grupp pojkar som hunnit med mer än många andra gör under ett helt liv. På egen hand har de tagit sig till andra sidan jordklotet, lärt sig ett nytt språk, skaffat sig egen bostad, har svenska vänner och samtidigt pluggat allt från svenskt statsskick till periodiska systemet.

Detta handlar om unga människor med ett starkt driv att lyckas och att motsvara våra förväntningar på att bli självförsörjande goda medborgare! Pojken ifråga tvingades gå årskurs 9 efter att enbart ha gått årskurs 6.

Ett beslut fattat av utbildningscheferna tillsammans med rektorn, utan vårdnadshavares godkännande. Skulle du som förälder acceptera att ditt barn tvingas hoppa över två årskurser?

Sedermera har Skolinspektionen gjort klart att detta beslut var felaktigt, det vill säga inte i enlighet med svensk lagstiftning.

Och hur hanterar de sitt misstag? Jo, de gör ingenting!

Behovet av att ge den här gruppen elever, med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år, bättre förutsättningar har uppmärksammats på riksnivå och utretts i Statens offentliga utredningar 2017:54.

Här analyseras om dagens reglering tillgodoser gruppens behov av undervisning och främjar integration på bästa sätt.

Både utredare och tillfrågade skolledare är överens om att gruppen elever får för kort skolgång innan gymnasiestudierna.

Detta tycks man i Ystad vara antingen helt okunniga om eller ointresserade av och prioriterar något så oväsentligt som att alla i klassen bör vara lika gamla.  Alla, utom möjligtvis utbildningsförvaltningen i Ystads kommun, vet om att en bra utbildning är en av de absolut viktigaste skyddsfaktorerna för unga människor.

Vår uppmaning till skolledningen i Ystad kommun är att ta mod till sig, svälja förtreten och göra rätt. Investera i våra ungdomar och ge dem en chans till utbildning, så att de kan bli välutbildade väl fungerande medborgare efter studierna.

Boel Hugoson

Kristina Kalén