Insändare

Kanske en gammaldags plattform?

Marie-Louise Wentzel ,

Jag läser i YA att ÖP ska få bättre koll på lektionerna genom en ny digital plattform som visar om lektioner genomförts, ställts in eller lärare ersatts med vikarie.

Lysande. Då vet ju alla varför de uppsatta målen nåtts eller inte.

Nästa innovation är kanske i vardande? Kanske någon kan ta fram en gammaldags plattform kallad papper som obligatoriskt sammanför lärare och elever i samma klassrum vid samma tidpunkt varje vecka? Låt oss kalla det schema.

Kanske vi kan använda samma gammaldags plattform för att se vilka som deltog? Låt oss kalla det närvaro.

Det kan ligga till grund för lärares lön och elevers studiebidrag.

Dessutom kan vi tillföra ett givet innehåll och kalla det undervisning.

Till sist kan vi utvärdera den sammantagna effekten av de tre nämnda faktorerna (jämföra pappren) och kalla det resultat.

Som dekoration kan vi utdela omdöme på en ny gammaldags plattform och kalla det betyg.

Fast så enkelt är det väl inte.