Insändare

KD: Ambulanssjukvård i privat regi gynnar Ystad.

Ystad ,
Foto: Tom Wall

Vi kunde nyligen läsa om att alliansen i Region Skåne denna vecka kommer att rösta ja till Sverigedemokraternas initiativärende om att upphandla ambulanssjukvården i distrikt 2. Kristdemokraterna i Ystad gläds åt beskedet då vi är övertygande om att detta kommer att ha betydelse för våra kommuninvånare.

Ambulanssjukvården i Skåne är idag uppdelat i fyra olika ambulansdistrikt. Två av dem bedrivs i dagsläget av privata aktörer, distrikt 2 av Samariten ambulans och distrikt 4 av PreMedic. Ystad kommun tillhör distrikt 2 tillsammans med Sjöbo, Hörby, Lund, Eslöv, Landskrona med flera.

Det tidigare rödgröna styret i Region Skåne beslutade förra året, med stöd från Sverigedemokraterna, att ta tillbaka ambulansdistrikt 2 i offentlig regi från och med den 1 februari 2020.

Allianspartierna i Skåne motsatte sig beslutet och ansåg att det tvärtom fanns mycket goda skäl att snarare förlänga och fördjupa samarbetet med Samariten ambulans som man ansåg bedriver en kvalitativ verksamhet till ett lågt pris med nöjd personal. Det nuvarande avtalet förlängdes nyligen med ett år till den 1 februari 2021.

När Kristdemokraterna i Ystad träffade regionchefen för Samariten ambulans, Lucas Johansson, berättade han att de under 2018 levererade 2000 fler ambulanstimmar än vad dåvarande avtal krävde. Utöver det har Samariten ambulans stöttat regionen med resurser varje sommar de senaste åren under den mest utsatta tiden.

Tidigare tillfällen har dessutom visat hur dyrt det är att återta ambulansdistrikt i offentlig regi, i ett distrikt ökade exempelvis kostnaderna med 26 procent. Att politiker tar denna typ av beslut endast av ideologiska skäl är inget annat än oansvarigt mot skattebetalarnas pengar.

Det är bra att andra partier börjar se fördelarna med att kunna ha ett bredare utbud av vårdgivare. Vi Kristdemokrater anser att vården och omsorgen behöver många olika utförare – för kvalitetsutveckling och valfrihet.

Vården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Medborgarna måste kunna lita på att ambulansen kommer när man ringer. Ska detta vara möjligt måste också Region Skåne ha ett system för att säkerställa detta.

My Henriksson (KD)

Ystad

Lars Lundberg (KD)

Regionfullmäktigeledamot