Insändare

KD vill införa kommunal polis i Sjöbo

Sjöbo Artikeln publicerades
Foto: Christine Olsson/TT

Sjöbo kommun har ännu så länge varit förskonade från grövre brott. Vi utsätts dock regelbundet för olika vardagsbrott så som allmän skadegörelse, inbrott i butiker, industrifastigheter, lantbruksfastigheter och bostäder.

Det har framförts förslag på anställa ordningsvakter, men det är bara en kortsiktig lösning då ordningsvakter inte kan ersätta polisens arbetsuppgifter. I jämförelse har en ordningsvakt endast två veckors utbildning med mycket begränsade befogenheter.

Därför anser vi inom Kristdemokraterna att situationen bör ses över för att skapa trygghet för medborgarna både på lokal nivå och på längre sikt.

Det råder i dag en ökad politisk samsyn om behovet av fler poliser, även om synen på det exakta antalet varierar. Den stora nationella omorganisationen av poliskåren har inte gett det resultat man hoppades på. Sverige har idag färre poliser än före omorganisationen eftersom många slutar. Detta ökar behovet av alternativ.

Kristdemokraterna i Skåne vill utveckla en svensk modell och låta kommuner själva anställa kommunala poliser som kommunen ansvarar för och har befogenhet över. Med andra ord finns den lokala polisen alltid på plats och kan arbeta kontinuerligt med förebyggande arbete som ett led i att skapa trygghet för kommunens invånare.

Det är viktigt att denna lokala resurs inte kan tas i anspråk av andra distrikt vid evenemang som kräver särskild närvaro av polis. Detta bör istället utföras av en nationell polisen med en annan kompetensprofil.

Ökad närvaro på en plats görs ofta på bekostnad av en annan. Inte så sällan handlar det om landsbygdskommuner.

Som ett resultat av bristande polisresurser utvecklas utanförskap, ökad allmän förstörelse och andra vardagsbrott blir en kostnad vilken kommunerna får hantera utan stöd.

Kostnaden uppstår genom att ökad otrygghet som skapar parallella samhällsstrukturer. En ökad otrygghet kan ses som ett underbetyg till den demokratiska ordningen.

I ett samhälle där känslan av otrygghet breder ut sig bör det vara prioriterat på den politiska agendan att skapa en dialog kring hur vi stärker ett av fundamenten i den demokratiska samhällsstrukturen.

Alla medborgare har rätt till trygghetsskapande aktiviteter, inte bara i storstadsregionerna utan även i mindre samhällen.

Vi i Kristdemokraterna Sjöbo vill vi värna den lokala tryggheten och arbeta aktivt för att införa kommunal polis i Sjöbo kommun.

Jozefine Nybom

Fredrik Hellwig

Kristdemokraterna i Sjöbo