Insändare

Klimatet kan inte vänta

Ortsdatering Artikeln publicerades
Solceller
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Solceller

Vi är många som oroas över klimatet. Den globala uppvärmningen är ett faktum och runt om i världen ser vi exempel på extrema väder, smältande isar, torka och döda havsbottnar.Klimatet kan inte vänta. Fortfarande finns möjligheten att vända utvecklingen.

Med Miljöpartiet i regering har Sverige fått en tuffare klimatpolitik och tagit stora kliv för att nå klimatmålen.

Efter fyra år i regering har Miljöpartiet sett till att Sverige infört världens mest ambitiösa klimatlag, tagit internationellt ledarskap för att haven ska bli renare, minskat beroendet av fossilbränsle, att fler väljer solceller och fler väljer att cykla.

Förra året fick 37 skånska projekt 153 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Många jordbruksföretag har hittat till Klimatklivet.

Ett exempel är stöd till ett lokalt kretslopp, där halm från den egna gården används som bränsle för uppvärmning. Andra exempel är stöd för att ersätta fossil olja med förnybara bränslen.

Ett stort stöd har gått till företag som producerar biogas för tung vägtrafik och sjöfart. Stöd har getts till informationskampanj för att minska matsvinn och köttkonsumtion i skolan. Klimatklivet är brett. Alla som har en idé om klimatnytta kan söka stöd från Klimatklivet hos länsstyrelsen i Skåne.

I regeringens vårbudget ökar takten för den förnybara energin och satsar nu totalt över en miljard kronor under 2018 på att fler ska kunna installera solceller.

Vi mer än fyrdubblar stödet till svensk biogas redan i år. Som förnybar energikälla är biogasen en viktig pusselbit i den gröna omställningen.

I det gröna samhällsbygget är det inte bara planeten som ska må bra. Människor ska ha jobb att gå till. Vi ser till att kommuner får mer resurser för att öka bostadsbyggandet, stärker tryggheten för äldre och får in mer personal i vården.

Vi lägger även stora resurser på att våra ungdomar ska ha det bra och få möjlighet att sommarjobba, gå på fritids även på sommarlovet och kunna ägna sig åt mer idrott och kultur. Saker som skapar välmående.

Sverige har en stark ekonomi och en sjunkande arbetslöshet. Vi är stolta över vårt Sverige som de senaste åren tagit ansvar och tagit emot många människor på flykt samtidigt som fler människor har jobb, ökat skolresultaten och framför allt tagit stora kliv och infört historiska reformer för att nå klimatmålen. För klimatet kan inte vänta. Vi måste öka takten NU.

Per Bolund

Biträdande finansminister

Hans-Olof Höglund

Lisa Kvarnbäck

Roland Thord

Kandidater till Kommunfullmäktige för Miljöpartiet Simrishamn