Insändare

Kloka insändare om hamninvesteringen

Ystads hamn Artikeln publicerades

Kommentar till Hans Elméns insändare angående hamninvesteringen. Tack Hans Edmén för två utmärkta insändare om hamnomflyttningen. Du ställer några viktiga och berättigade frågor till Ystads politiker, som kräver ett svar till stadens invånare.

Dessvärre kommer du (vi) inte få svar på en enda fråga av flera anledningar. Det är den typiska kulturen i vår kommun.

Erfarenheter finns i mängder under de gångna årens lopp. Några kläcker dessa omdömeslösa och obehövliga projekt. Allt bygger på glädjekalkyler av okunniga intressehavare.

Därtill inhyrs svindyra konsulter, som ofta saknar behörig kompetens till storprojekt. Politiker och ekonomer beslutar med hjälp av en mindre kompetent kommunfullmäktige och sedan får katastrofen sin början, vars omfattning man bara kan ana.

Man kan fundera över om hamnflytten genomförs för att ge plats till nästa vansinnesprojekt. ”Ystads hamnstad”, (med ytterligare påbackning av en miljardskuld till den redan befintliga) på stadens mest stormpinade plats, med stora översvämningsrisker.

Undrar om någon arkitektstuderande har nämnt dessa risker när de presentera sina förslag. Om inte vore det önskvärt att stadens styrande skulle inhämta erfarenheter och tips från drabbade städer i Europas kuststäder.

Varför reagerar så få invånare när stadens styrande ger sig in i ekonomiska riskprojekt? Utan problem kan man göra ett grepp i Ystadsbornas plånböcker när det blir panik.

Invånarnas likgiltighet inför det som händer i kommunen är skrämmande. Alla borde veta eller ana utgången av detta äventyr.

Alla har fått se otaliga projekt att gå ner för bäcken, i varje fall ekonomisk. Man upplever att protester är meningslösa, man kan ändå inte påverka. I detta läge ställer förstås M och L frågan ”varför händer det inget i hamnfrågan”.

Om man då lägger till, att vår ”hemmatidning” inte längre vet vad undersökande journalistik är och bara ägnar sig åt puss– och kram-rapportering genom att återge tillrättalagda rapporteringar ord för ord, späckade med halvsanningar från maktens boningar, då förstår man att vår ”hemmatidning” har tappat sin roll som opinionsbildare.

De frågor som du ställde, Hans Edmén, vore en utmärkt övning för YA att utöva en viss påtryckning på makten och visa för sina läsare att tidningen behövs för att vitalisera Ystads invånares förmåga och lust att ställa kritiska frågor och kräva svar på dessa.

Det politiska spelet och beslutsfattandet i vår kommun liknar mest ett självspelande piano med många falska toner. Det måste ändras.

Bernd Rentzing

 

Svar från YA: Bernd Rentzing svingar vilt och alla är okunniga, omdömeslösa, inkompetenta etc. Vad det gäller YA:s roll noterar jag att Rentzing i alla fall verkar gilla två texter av de många vi publicerat på våra opinionssidor. Tack för berömmet!

Lars Mohlin, chefredaktör YA