Insändare

kortas lite

Mariana Ramelius (SD) ,

Angående artikeln på YA:s Sjöbo sida i november med rubriken ”Personalen kritiserar den dåliga arbetsmiljön".

Jag blir förfärad över att läsa om den arbetsmiljö som tycks finnas inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Jag vet att där finns problem på denna avdelning men jag visste inte att det var så illa. Det jag har hört från förvaltning/nämnd är att ”vi arbetar på detta”.

Vad jag vet är att förvaltningen äskat pengar som de inte fått för att det överskott som fanns i den prognostiserade budgeten ska satsas på barnen.

Vi har fyra nämnder plus kommunstyrelse och kommunfullmäktige varav stadsbyggnadsnämnden är en. I varje nämnd sitter det en ordförande och i varje förvaltning en förvaltningschef.

Jag har en liten undran. Varför står inte förvaltningscheferna upp för sina förvaltningar på ett bättre sätt när man lägger budgeten?

I kommunstyrelsen ställde jag frågan om vilka konsekvenser det skulle få i nämnderna om de inte fick de pengar de äskat. Jag fick väldigt ”tunna”/inga svar på de skrivelser vi lagt fram om detta.

Varför tog inte förvaltningscheferna chansen att berätta om de konsekvenser som besparingsekonomin sätter i förvaltningarna. Varför stod inte alla ordföranden upp för sina nämnder och berättade hur framtiden kommer att se ut om man fortsätter med den ”besparingsiver” som nu pågår?

Kan det vara så att förvaltningscheferna är rädda om sina arbeten och ordföranden om sina poster för det är ju snart val och därmed nya val till ordförandeplatserna?

Hur styrs de ekonomiska besluten i kommunen?

Är det så att politikerna styr utifrån det ”politiska maktspelet om platser” eller styr de för medborgarnas bästa?

Man kan ju undra?

Nu tror jag stadsbyggnadsförvaltningens problem är mer komplexa än bara ekonomin. Men man hade haft lättare att lösa problemen med en budget utan besparingsiver, för då slipper man överbelasta den personal som finns på plats.

Jag håller fullständigt med om att barnen måste få kosta men frågan är om ”de styrande” förra valperioden satsade fel när man beslutade om en simhall som idag kostar medborgarna cirka 14 miljoner av skattepengarna.

Ja Magnus Weberg jag vet att du säger att det kommer att visa sig i folkhälsan framöver och det är säkert så till viss del, men blir den så mycket bättre att det är värt att offra barn, äldre och anställdas hälsa i dagsläget?

Kanske ska vi skicka hela stadsbyggnadsförvaltningen till simhallen några gånger i veckan så fixar sig allting?

Kanske är det dags att tänka mindre överskott, höja skatten eller en kombination för att ge våra förvaltningar och därmed våra kommuninvånare det de behöver?