Insändare

Kyrkan är en kulturbärare

Helen Rosdahl (C)

Centerpartiet vill, genom en närodlad politik, värna om kyrkan och församlingen som kulturbärare. Detta speciellt i en alltmer utarmad landsbygd.

Centern vill också utveckla den kulturella verksamheten vilken borgar för ett fortsatt engagemang i kyrka och gudstjänstliv och bereder framtida medarbetare i kyrkans tjänst.

Kyrkobyggnaden ska vara en plats där man, i gudstjänst eller i enskildhet, ska fortsatt finna lugn och harmoni i livet och i sin egen tro eller sökande. Vi, liksom tidigare generationer.

Tack för ditt kryss i kyrkovalet den 17 september.