Insändare

Låt alla över 85 flytta till hem om de vill

Äldrevård Artikeln publicerades

Vill alla gamla människor bo kvar hemma så länge som möjligt? Det är en fråga som Kristdemokraterna har ställt till många äldre, både friska och sjuka.

Ganska snart visade det sig att framförallt multisjuka och riktigt gamla människor ville bo tillsammans med andra.

De senaste decenniernas äldreomsorg har byggt på att äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Men folk behöver folk. Ett faktum som gäller äldre som yngre.

Oönskad ensamhet leder ofta till negativa hälsoeffekter. Ensamhet och otrygghet leder till ännu mer problem.

Detta är grunden till att Kristdemokraterna föreslår att alla som fyllt 85 år ska få flytta till äldreboende utan föregående utredning.

Men detta är bara inledningen. Sverige behöver en helt ny, genomtänkt äldrepolitik. De senaste decenniernas satsning på kollektivistiska, centraldirigerade lösningar, måste omprövas och till del utvecklas.

Första steget på vägen mot valfrihet är att alla som fyllt 85 år ska få flytta till äldreboende utan föregående utredning.

Bo Herou

Kristdemokraterna i Tomelilla