Insändare

Insändare: Ljuset på lasarettet

Ystads lasarett Artikeln publicerades

Läste i fredagens YA om sjukhuschefen Annika Malmqvists kommentarer till den massiva kritik mot läget på det sjukhus hon är ansvarig för.

Ystads Lasarett
Ystads Lasarett

Med tanke på att den kritiken som kommit från oberoende observatörer och de många insändare som kunnat läsas de senaste månaderna och icke minst min egen erfarenhet vid besök på akuten (11,5 timmar i väntan om att få träffa läkare och prognos på 6 timmar till innan det blev dags) är hennes kommentar häpnadsväckande märklig.

Hon borde veta hur läget är i hennes organisation. Eller är det, som en person med viss insyn i sjukvården tog upp, att hon är beordrad av regionstyrelsen att säga detta för att inte styra medias in mot att granska för mycket av alla märkliga beslut från region-ledningens sida?

Min åsikt är att Annika Malmqvist är en mindre kompetent ledare som inte kan inse problemet i organisationen men framför allt inte hävda detta mot sina uppdragsgivare.

Jag tycker att regionerna har utvecklats till svulster i skötseln av sjukvårdssektorn i vårt land. Enorma summor av skattemedel hanteras på ett märkligt sätt med resultatet att kvaliteten på vården ständigt är på ett sluttande plan.

På några regioner detaljpetar politiker i vissa frågor i andra i andra frågor. Inom regioner flyttar man verksamheten fram och tillbaka mellan sjukhusen.

Som patient i Region Skåne får man se en hel del av landskapet under behandling, men jag avstår gärna från sådan sightseeing.

Är det inte på plats att avveckla regionerna och överlåta ansvaret för sjukvård och transporter till staten och förpassa de flesta byråkrater i regionerna till statligt jobb eller arbetslöshetskassan.

Lennart Backe