Insändare

Luras inte av en falsk trygghet

Ystad Artikeln publicerades

Förra månaden presenterade vår lokalpolischef en statistik över tryggheten i kommunen. Kommunen låg bra till, vilket spontant känns betryggande.

Statistik är som bekant vad det är, som ska tagas med försiktighet och kritiskt tänkande. Statistik kan bli ganska missvisande beroende på frågeställningarna, svarsbenägenheten, urvalet av intervjuade samt antalet i urvalet.

Trots ovanstående positiva bild av Ystads kommun kan vi knappast slå oss till ro. De senaste dagarna kan vi läsa om vandaliseringar av bilar, droger och slagsmål på gymnasieskolan, elever med knivar.

Det finns med andra ord anledning att vara på sin vakt och inte falla in i en bekvämlighetszon.

Närheten till Malmö och andra kommuner med uppenbara problem samt en kontinental hamn borde få oss att dra öronen åt oss.

Flera poliser alternativt flera ordningsvakter/väktare och övervakningskameror borde vara självklara medel för att stävja problemen i kommunen.

Vår gymnasieskola är en väldigt stor arbetsplats med en stor personalgrupp samt drygt 1 500 elever. Killar i gymnasieåldern är en mycket utsatt grupp vad gäller misshandel och annan kriminalitet.

Gymnasieskolan har också Tomelilla kommun som upptagningsområde, där vi tyvärr kan konstatera att klimatet i vissa ungdomsgrupper är bekymmersamt.

Vi har också en förhållandevis stor grupp nyanlända, som också studerar på skolan, vilket utgör ytterligare en utmaning. Flera nyanlända har fått avslag, mår dåligt och kan uppträda obalanserat och aggressivt.

Det är hög tid att införskaffa Id-kort och ha ständig koll vid ingångarna. Färre ingångar borde vara möjligt.

Nästa steg blir tyvärr en låst skola, där man måste legitimera sig för att besöka skolan.

Det behövs flera trygghetsvärdar, som rör sig i skolan dagtid. Dessa ska ha en övervakande men också en social funktion.

En transparentare skola, där eleverna känner sig mer delaktiga och där det föres en öppen och ärlig diskussion om skolklimatet behövs. Det ska i praktiken vara nolltolerans vad gäller missbruk och konflikter.

Det är ingen obligatorisk skolform, vilket innebär vi att kan ställa tuffare krav på eleverna. Det gäller för eleverna att inse att dåligt beteende får omedelbara konsekvenser exempelvis att man inte är välkommen till skolan.

Vi inom KD vill ha en trygg skola, där personal, föräldrar och ungdomar känner att skolan/kommunen tar problemen på allvar och agerar i tid.

Det finns tyvärr alltför många exempel på att vi naivt väntar alltför länge med att hantera samhällsutmaningarna med följd att det blir ännu svårare att lösa.

Göran Göransson

KD Ystad